Blog

Grad na c – zanimljiva geografija

U ovom tekstu ćemo izdvojiti tri grada čije ime počinje na slovo “C”. To su: Celje, Cetinje i Cirih. Svaki od ovih gradova ima svoju istoriju i svoj značaj.

Navešćemo neke zanimljivosti u vezi sa njima kako biste ih lakše upamtili.

Cirih (Zurich) je bajkoviti grad koji leži na obalama jedne reke i jednog jezera, dok se u daljini uzdižu snežni vrhovi švajcarskih Alpa. Čiste kaldrmisane ulice idu u susret brežuljcima, a srednjovekovni crkveni zvonici uzdižu se iznad grada.

Uprkos svojoj reputaciji centra internacionalnog bankarstva i prestonice vrhunskih čokolada, Cirih je takođe i veoma moderan grad koji bira da kroz vreme ide mirnim tempom.

Cirih je najveći švajcarski grad. Pripada nemačkom kantonu koji nosi ime po njemu – ciriški kanton. U isto vreme, Cirih je glavno saobraćajno čvorište zemlje, kao i njen ekonomski centar.

Cirih je grad koji ima najbolji životni standard verovatno na celom svetu.

Ipak, Cirih nije glavni grad Švajcarske, već je to Bern koji je udaljen od Ciriha 125 km.

U Cirihu živi oko 360.000 stanovnika, a u čitavoj zoni oko Ciriha skoro milion ljudi. Interesantno je da više od 30 % stanovnika uopšte nema švajcarsko državljanstvo, već nemačko ili italijansko. Tamo se govori nemačkim jezikom, koji je zvaničan jezik u kantonu, ali i italijanskim, španskim i raznim južnoslovenskim jezicima.

Cirih je vodeći bankarski centar za celi svet zbog toga što se u njemu nalaze mnoge centrale međunarodnih banaka i vrlo važna berza.

Najlepši deo Ciriha je njegovo centralno, staro gradsko jezgro koje je fantastično očuvano i koje ima lepe trgove, palate, spomenike, fontane i crkve.

Poznate crkve su Crkva Svetog Petra sa ogromnim časovnikom, potom Frauminster, odnosno Gospina crkva iz 9. veka, Grosminster, itd.

Cetinje je grad koji se nalazi u Crnoj Gori. Ovaj grad obuhvata površinu od 910 km2 iliti 6.6 % ukupne površine Crne Gore. Ako bi se posmatrala veličina teritorije, onda bi se Cetinje moglo ubrojiti u jednu od tri velike jedinice lokalne samouprave u ovoj državi.

Teritorija opštine Cetinje obuhvata i dva velika nacionalna parka, a to su: Skadarsko jezero i Lovćen.

Na kompletnoj teritoriji Cetinja živi skoro 17.000 ljudi, a u samom gradu skoro 14.000.

Veći deo stanovništva sačinjavaju žene kojih ima 51 %.

Cetinje je smešteno u kraškom polju koje nosi naziv Cetinjsko kraško polje. Udaljeno je svega 37 km od prestonice Podgorice, a od Budve i mora svega 29 km.

Položaj ovog grada je takav da ga sa svih strana okružuju gola krečnjačka brda i strme padine. Na samim ivicama Cetinjskog kraškog polja formirale su se pećine sa vrlo atraktivnim dvoranama, odajama i nakitom. Najlepše od njih su Lipska pećina i Cetinjska pećina.

Cetinje se nalazi na 672 m nadmorske visine.

Cetinje je nekada bio centar crnogorske države i njegov nastanak je uslovljen političkim, istorijskim, društvenim i ekonomskim okolnostima u drugoj polovini 15. veka.

Nekadašnje sedište crnogorske države bio je utvrđeni grad Žabljak. Međutim, turski osvajači su primorali Ivana Crnojevića, gospodara Zete, da centar premesti na neko područje koje će biti nepristupačnije za osvajače.

1475. godine su prestonicu prebacili u mesto Obod, a zatim su shvatili da se moraju povući još više ka planini Lovćen i ka brdima.

1482. godine je Ivan Crnojević odlučio da se zaustavi na Cetinjskom polju i tu je rešio da podigne sebi dvor. 1484. godine je pored dvora podigao i manastir. Tada je prestonica dobila ime Cetinje.

Manastir je postao sedište Zetske mitropolije, pa je Cetinje bilo i duhovni i svetovni centar. Ubrzo je Đurđe Crnojević, sin Ivanov, rešio da osnuje prvu štampariju za južne slovenske narode!

Ipak, ovaj razvoj je prekinut na samom kraju 15. veka, jer je 1499. godine Zeta izgubila svoju samostalnost. Od tada, Cetinje je stalno bilo pod uticajem Turaka i Mletaka.

1697, godine Danilo Petrović je izabran za mitropolita cetinjskog i tada je zasnovana crnogorska kraljevska dinastija Petrović koja će vladati naredna dva veka.

Osetniji razvoj grada se dogodio za vreme vladavine velikog Petra II Petrovića Njegoša, pesnika, filozofa, vladike i državnika. On je 1839. godine izgradio Biljardu (vladarsku rezidenciju).

Celje je veliki grad u Sloveniji. On je četvrti grad po veličini u ovoj lepoj državi koja se graniči sa Hrvatskom, Austrijom i Italijom.

Grad Celje se nalazi u samom centru Slovenije, nekih 70 km od Ljubljane, prestonice ove države. U Celju živi oko 38.000 stanovnika i to pretežno Slovenaca, Srba, Hrvata, itd.