Blog

Grad na f – zanimljiva geografija

Firenca, Frankfurt, Fatima, Foča su neki od najpoznatijih gradova koji počinju na slovo “F”.

U tekstu koji se nalazi pred vama navešćemo važne činjenice vezane za ove gradove, kao i neke zanimljivosti.

Firenca je glavni grad Toskane, pokrajine u Italiji. U ovom gradu živi oko 380.000 stanovnika. Firenca je tokom svog srednjovekovnog perioda postojanja bila važno finansijsko, ekonomsko i kulturno središte.

Porodice koje su vladale Velikim vojvodstvom Toskane bile su porodice Lorena i Mediči. Medičijevi su poznati kao mecene umetnika. Zbog toga je Firenca i dan danas simbol za najlepše umetničke tvorevine, naročito iz perioda renesanse.

Ovde su stvarali i Mikelanđelo i Leonardo da Vinči.

Čitav svet hrli u Firencu da bi video vrednu zaostavštinu. Firenca je jedan od najposećenijih gradova na čitavom svetu. Stari deo Firence je odlično sačuvan i pod zaštitom je UNESCO-a.

Grad leži na reci Arno.

Smatra se da je svoje ime Firenca dobila još u vreme osnivanja. To je bilo za vreme vladavine Gaja Julija Cezara koji je utvrđenom naselju dao ime Florentia, što u prevodu znači “cvetna”. Na engleskom jeziku se Firenza zove Florence.

Firenca je od Rima udaljena 284 km, a od Milana 317 km. To znači da se nalazi tačno na sredini puteva.

80 km od Firence nalazi se Tirensko more.

Istorija kaže da su na reci Arno živeli Etrurci još u 8. veku pre n.e. U rimsko doba, grad je imao svoj amfiteatar, svoj forum i terme. Gradsko uređenje iz ovog doba nije puno izmenjeno do današnjih dana, barem kada je u pitanju samo gradsko jezgro.

U 12. veku, kada je feudalizam zavladao, Firenca je postala slobodan i samostalan grad. Građani koji su imali vlast su se sukobili jer su jedni bili za carstvo (gibelini), a drugi za papu (gvelfi).

U doba renesanse, dakle u 14. i 15. veku, grad Firenca se razvio i postao je centar evropske umetnosti i kulture. Medičijevi koji su vladali Firencom, a koji su bili obrazovani, omogućavali su da se razvijaju umetnost, nauka, filozofija i kultura. U Firencu su došli mnogi najpozantiji umetnici svih vremena: Mikelanđelo Buonaroti, Leonardo da Vinči, Donatelo, Botičeli. Ovde je boravio i Galileo Galilej.

Najpoznatije građevine u Firenci su katedrala Santa Maria del Fiore (ili Sveta Marija cvetna), krstionica i Đotov zvonik, potom krstionica San Đovani, crkva Santa Kroče, crkva San Lorenco, crkva San Spirito i katedrala Santa Maria Novella.

Najpoznatije palate su Palazzo Vecchio (stara palata), Palazzo del Podesta (Barđelo), palata Medičijevih, palata Piti, Stroci, i Ufici (današnji muzej).

Jedan od najlepših spomenika jeste Ponte Vecchio ili Stari most na reci Arno.

Stari most na reci Arno je napravljen u 14. veku, tačnije 1345. godine na mestu gde je reka najuža. Na mostu se nalaze male prodavnice, odnosno dućani u kojima se prodaju nakit i suveniri.

Stara palata ili Palazzo Vecchio je u stvari gradska kuća ili većnica smeštena na trgu pod imenom Piazza della Signoria. To je vrlo impresivna palata i jedna od najmonumentalnijih palata u Toskani. Ispred nje se nalazi replika Mikelanđelovog Davida.

Frankfurt ili Frankfurt na Majni je grad u Nemačkoj. Smatra se da u širem području ovog grada živi oko 2 miliona stanovnika.

Ova bogata nemačka i svetska metropola je vrlo važan finansijski, bankarski, trgovački i sajamski centar Evrope. U ovom gradu se nalazi centrala Evropske centralne banke.

Frankfurtski aerodrom je jedan od najvećih aerodroma na evropskom kontinentu.

Okolina Frankfurta je vrlo lepa. Grad leži na obe obale reke Majne, ispod planina Taunus, a sa južne strane grada kreću jedne od najvećih šuma u Nemačkoj.

U privrednom smislu, Frankfurt je jedan od najbogatijih gradova Evrope jer on ima na 1000 stanovnika 922 radna mesta. To znači da je standard u ovom gradu na najvišem nivou.

Posle Drugog svetskog rata, Frankfurt je počeo da se razvija i postao pravi moderan grad sa puno nebodera. Jedne od najviših zgrada u Frankfurtu su Heningerov toranj (120 spratova), hotel Plaza, Drezdner banka i Messeturm sajamski toranj.

Fatima je portugalski grad koji je od Lisabona udaljen svega 130 km (severno).

U ovom gradu živi 10.000 stanovnika.

Grad je poznat po crkvi posvećenoj Devici Mariji, odnosno po bazilici Gospe Fatimske.

To je jedno od najvažnijih hodočasničkih središta u Portugalu i jedno od poznatijih svetilišta vezanih za Devicu Mariju među katolicima.

Ime grada je vezano za legendu o prelepoj Fatimi, ćerki mavarskog kneza. Ona se u 12. veku, zbog ljubavi prema hrišćanskom vitezu preobratila u hrišćanstvo.