Blog

Grad na g – zanimljiva geografija

Gradovi na slovo “G” su: Grac, Gorica, Gabala, Galanta, Geri, Goražde, Gnjilane. U ovom tekstu ćemo vam predstaviti ove gradove i navesti najvažnije činjenice vezane za njih.

Obnovite svoje znanje ili naučite nešto novo, pa ubuduće nećete imati problema kada igrajući zanimljivu geografiju dobijete slovo “G”.

Grac (Graz) je glavni grad Štajerske (savezne države) i drugi po veličini grad u Austriji. U njemu živi oko 280.000 stanovnika, a više od 5000 su hrvatskog porekla.

Ovaj grad zauzima 127 km2 površine. Geografski je smešten na teritoriji koja se naziva predalpskom, na severnoj granici Grackog ili Gradačkog polja (Grazer Feld). Kroz ovaj prelepi grad protiče reka Mura.

Reka Mura je nekada u istoriji ovog grada bila vrlo važan činilac kako u privrednom, tako i u saobraćajnom smislu. Grad duguje svoj razvitak položaju između Panonske nizije i Italije i samoj reci Muri. Na ovom mestu su se ukrštali putevi koji vode iz Nemačke ka Balkanu.

I dan danas, Grac je poznat kao trgovački grad. Svake godine, na jesen i u proleće, u Gracu se održava sajam trgovine.

Tokom 2003. godine Grac je bio evropska prestonica kulture.

Ovaj grad je prvi put spomenut još 1128. godine, dakle u 12. veku. U to vreme, ovu oblast su naseljavali pretežno Sloveni. Sredinom 12. veka započeo je proces naseljavanja prostora južnih Alpa od strane kolonista iz nemačkog govornog područja. Kada se trgovina razvila i ojačala, počinju da pristižu i bavarski naseljenici koji potiskuju slovenske starosedeoce. Staro ime ovog grada – Gradec – ima slovensko poreklo.

Grac danas živi uglavnom od turizma, poljoprivrede (uzgoj ovaca, svinja, itd.), veleprodaje i maloprodaje, ali i od poslova vezanih za industriju automobila.

Grac je i naučni i obrazovni centar. U njemu ima 6 univerziteta i oko 50.000 studenata, od kojih je 80 % sa strane.

Najveće znamenitosti Graca su njegovo Istorijsko središte koje je na listi UNESCO-a kao odličan primer kako mogu skladno koegzistirati tipske građevine iz različitih istorijskih perioda; potom Kuća umetnosti (Kunsthaus Graz); Murinsel, Crkva Isusovog Srca (Herz Jesu Kirche); Kalvarija na Gostingu, itd.

Gorica se nalazi na severu Italije. Ona predstavlja središte istoimenog okruga koji je deo Furlanije – pokrajine u Julijskoj krajini.

Kada su posle Drugog svetskog rata određivane granice, istočni deo okruga Gorica je pripao tadašnjoj Jugoslaviji, a zapadni deo je pripao Italiji. Tako se Gorica našla na italijanskoj teritoriji, a odmah pored granice, sa jugoslovenske strane, nastao je gradić Nova Gorica.

Prirodne odlike grada Gorice karakteriše reka Vipava i njeno ušće u veću reku Soču, gde je naselje i niklo u davnim vremenima. Okolina je brežuljkasta, a tamo se sadi vinova loza i proizvode dobra vina.

Grad ima slovensko poreklo i slovenski naziv, ali je dugi niz godina bio pod vlašću Habzburgovaca. Tek posle prvog svetskog rata, ovaj grad je postao italijanski. Bez obzira na pokušaje partizana da zauzmu vlast u gradu nakon Drugog svetskog rata, Gorica je ipak, kao i Trst, ostala u Italiji.

Stanovništvo u današnjoj Gorici je uglavnom italijansko, a Slovenci su se polako iselili u Novu Goricu.

Gabala (poznata i kao Qabala) je grad u Azerbejdžanu i prestonica rejona Qabal. Opština se sastoji od grada Gabala i sela Kusnat. Pre 1991. godine grad je bio poznat kao Kutkashen, ali nakon proglašenja nezavisnosti Republike Azerbejdžan, grad je preimenovan u čast starijeg grada Gabale, bivšeg glavnog grada kavkaske Albanije čije je arheološko nalazište oko 20 km jugozapadno od današnje lokacije.

Geografski položaj i planinski reljef grada značajno su uticali na formiranje složenih klimatskih uslova u vertikalnoj sušnoj površini, kao i gustina rečne mreže koje je uticalo na bogatstvo tla i vegetaciju.

Grad je bogat kestenima i lešnicima. Flora i fauna čitavog okruga je bogata. U šumi se mogu naći jeleni, divlje svinje, zečevi, medvedi, vukovi, lisice i brojne ptice.

Ekonomija Gabale se zasniva na poljoprivredi i turizmu, mada ima i proizvodnje.

U gradu postoji i fabrika klavira “Beltmann” čiji je osnivač Hans Lefernik, unuk Johana Beltmana koji je 1901. godine osnovao sličnu proizvodnju u Holandiji.

Grad ima jedan profesionalni fudbalski tim “Gabala” koji igra u azerbejdžanskoj Premijer ligi. U sezoni 2010/11., tim je vodio bivši igrač Arsenala, Toni Adams.

Gabala se smatra popularnom turističkom destinacijom zahvaljujući kombinaciji vrlo dobre prolećne klime, planinskog pejzaža i raznovrsne faune. Tamo postoji mnogo hotela i odmarališta.

Prirodni klimatski uslovi daju mogućnost za razvoj letnjeg i zimskog turizma u regionu. Severna strana Gabale pripada južnim padinama Velikog Kavkaza, a centralni deo pripada Alazan-Haftaran dolini.

Najviši vrh u državi – Bazarduzu (4466 m), nalazi se u ovom regionu.

Geri (Gary) je grad koji se nalazi u državi Indijana u SAD-u. Ovaj grad je najpoznatiji po tome što se tamo nalazi sedište kompanije U.S. Steel, kompanije za proizvodnju čelika.

Naime, ova kompanija je i osnovala grad 1906. godine.

Predsednik kompanije se zvao Elbert Geri, pa je grad po nejmu i dobio ime. Grad je smešten na obalama jezera Mičigen, a blizu je i grad Čikago (na svega 45 km).

U ovom gradu je nekada bilo dosta Srba doseljenika. Naš veliki pesnik i diplomata Jovan Dučić preminuo je u Geri i tamo je prvobitno sahranjen. Kasnije, njegovi posmrtni ostaci su, po njegovoj želji, preneti u rodno Trebinje.