Širom sveta

Najduža i najveća reka u Evropi i na svetu

Poznato je da voda zauzima čak 71% naše planete, a kopno samo 29% ukupne površine Zemlje. Ovi podaci vam možda zvuče neverovatno, ali istina je da voda prekriva veći deo naše planete. Od toga čak 97% vode se nalazi u morima i u okeanima, a svega 3% vode odlazi na reke, rečice, jezera, močvare i druge manje vodene površine.

Osim toga, zanimljivo je da se voda nalazi i u nama samima, kao i u svim ostalim živim bićima. Upravo iz tog razloga se oduvek smatralo da je sve na ovom svetu napravljeno upravo od vode. Voda je ono što je oduvek zanimalo i fasciniralo čoveka od najstarijih vremena do danas. Bez vode svakako ne bi bilo ni života na Zemlji.

U ovom tekstu ćemo pričati o rekama koje se nalaze na našoj planeti. Naime, spomenućemo vam koje su to reke najveće na Zemlji, a zadržaćemo se na onoj koja je najveća i najduža od svih. Reke predstavljaju velika prirodna dobra, imaju važne plovne puteve i predstavljaju veoma važne izvore energije. Nema sumnje da je reka najznačajnija tekuća voda koja postoji, pa je zato važno znati koje su to najveće reke na našoj planeti.

Ukoliko vas zanima koja je to reka najveća i najduža u Evropi, a koja na svetu, onda ostanite uz nas. Ako nastavite sa čitanjem ovog teksta, reći ćemo vam koje su reke u pitanju i po čemu su one poznate. Možda već možete da pretpostavite o kojim se rekama radi, a možda će i podaci koje vam kažemo biti pravo iznenađenje za vas.

Za početak ćemo vam predstaviti najveću i najdužu evropsku reku, a zatim i najveću i najdužu reku na celom svetu.

Ako vas zanima da saznate koje su reke najveće na našoj planeti, nastavite sa čitanjem ovog teksta. Pa da krenemo od Evrope.

Koja je najduža i najveća reka u Evropi?

Najveća i najduža reka Evrope se nalazi na teritoriji najveće države na svetu, a to je Rusija. Sada već možda možete da pretpostavite koja je reka u pitanju. Nećemo vas više držati u neizvesnosti, tako da ćemo vam reći da je u pitanju reka Volga. Volga važi za najveću reku na našem kontinentu. Ova reka ima dužinu od nekih 3 534 km, a površinu sliva od čak 1, 36 miliona km2, tako da i ne čudi informacija da je to najveća i najduža reka u Evropi.

Volga ima veliki ekonomski i kulturni značaj, a za ruski narod ona je veoma važna i u istorijskom smislu. Oko polovina stanovništva Rusije živi na delu ove države kuda protiče reka Volga. Ova reka izvire u blizini glavnog grada Moskve, tačnije rečeno u Valdajskim brdima, a uliva se u Kaspijsko jezero, odnosno more. Gradovi koji se nalaze na slivu Volge su Astrahan, Volgograd, Samara, Kazan, Jaroslavl i drugi veliki gradovi u zapadnom delu Rusije.

Sada ćemo vam reći još neke od zanimljivih činjenica vezanih za ovu najveću evropsku reku. Volga ima čak oko dvesta pritoka, a prolazi kroz močvarne šume, stepe, ali i polupustinjske delove. Na toku Volge se u proleće često javljaju poplave. Volga se sastoji iz tri dela, a to su donji, srednji i gornji tok ove reke, odnosno Donja, Srednja i Gornja Volga. Krenućemo od Gornje Volge, koja se pruža od izvora do ušća Oke. Oka je reka u Rusiji, koja čini desnu pritoku reke Volge.

Zatim, srednja Volga se pruža sve od ušća Oke pa do ušća Kame. Svakako ćemo spomenuti da je Kama reka u Rusiji, koja predstavlja levu pritoku reke Volge. Donja Volga teče od ušća Kame pa sve do ušća u Kaspijsko jezero. Na nekim delovima ova reka je veoma široka. Na reci Volgi se nalazi čak 10 brana i nekoliko veštačkih jezera.

Nema sumnje da je Volga najveća i najduža evropska reka, a svakako je i jedna od najvećih na svetu. Ipak, na drugim kontinentima postoje reke koje su i duže i veće od Volge. Sada ćete videti koja je to najduža reka na svetu, ali važno je znati da to nije i najveća reka na svetu. Svakako imaćete priliku da vidite i koja je to najveća reka, odnosno koja reka zauzima prvo mesto na svetu.

Koja je najduža reka na svetu?

Najduža reka na celom svetu je svakako reka Nil, koja se nalazi na afričkom kontinentu. Ova reka izvire južno od Ekvatora, a uliva se u Sredozemno more. Dakle, ona teče od juga ka severu, a u Sredozemno more se uliva u Egiptu.

Dužina ove najveće reke na svetu iznosi čak 6 853 km, a površina sliva ove reke je 2, 87 miliona km2. Reka Nil protiče kroz više različitih država, a samo neke od njih su Tanzanija, Ruanda, Kongo, Kenija, Etiopija i Egipat.

Nil ima i veliki istorijski značaj, a verovatno ste i sami čuli za to da je Nil kolevka staroegipatske civilizacije. U slivu Nila je najveća gustina naseljenosti u ovom delu Afrike. Nil ima bogatu vegetaciju, a poznato je da u njemu žive najveći krokodili na svetu. Nil je plovna reka koja je veoma značajna za transport u ovoj oblasti Afrike.

Dakle, Nil je najduža reka na svetu, ali ne i najveća. Sada ćete videti koja je to najveća reka na svetu.

Koja je najveća reka na svetu?

Osim po dužini, po svim drugim kriterijumima je Amazon najveća reka na celom svetu. Ova reka se nalazi u Južnoj Americi, a njena dužina je 6 448 km, što znači da je samo malo kraća od reke Nil, koja je zauzela prvo mesto po dužini. Amazon izvire u Andima, tačnije u državi Peru, a uliva se u Atlantski okean. Možda niste znali ali Amazon je toliko veliki da zauzima čak 40% ukupne površine Južne Amerike.

Iako je Nil proglašen za najdužu reku na svetu, ipak su se vodile razne debate o tome da li je to zaista Nil ili Amazon. Još uvek mnogi istraživači tvrde da je Amazon najduža reka, ali tu titulu ipak još uvek zvanično nosi Nil. Ono što je tačno jeste da je reka Amazon na mnogim svojim delovima dugo vremena bila nepristupačna, pa je bilo dosta teško izmeriti njenu pravu dužinu.

Ipak, kada je u pitanju najveća reka na svetu, to je bez ikakve sumnje Amazon. Površina njegovog sliva iznosi čak 7 miliona km2. Ova reka ima čak više od 1100 pritoka, tako da možete zamisliti o kolikoj se reci radi. Najveće pritoke reke Amazon sa desne strane su reke Ukajali, Purus, Madeira, Žurua i Šingu. Sa leve strane u Amazon se ulivaju reke Napo, Žapura, Putumaio, Rio Negro i mnoge druge.

Osim toga, Amazon ima prosečni godišnji protok vode 209.000 m3/s, što znači da je to po količini vode najbogatija reka na svetu. Kao što smo već rekli, Amazon izvire u Peruu, a zatim protiče kroz Brazil, pa kroz Kolumbiju.

Sada ćemo vam reći i jednu zanimljivu činjenicu vezanu za istoriju reke Amazon. Naime, ovu reku je otkrio španski osvajač i istraživač po imenu Fransisko de Oreljana.  Danas u dolini reke Amazon živi veliki broj starosedelaca. Domorodački narodi često žive u kolibama i zarađuju novac od stočarstva, prodaje voća itd. Ovi narodi su takođe poznati po tome što proizvode kaučuk i bave se ribolovom. Neki od gradova koji se nalaze na reci Amazon su Ikitos u Peruu, Manaus i Belem u Brazilu, itd.

Takođe je važno spomenuti da u reci Amazon postoji bogat biljni i životinjski svet, zbog čega se jedan deo ove reke, tačnije središnji deo, nalazi pod zaštitom UNESCO. Svakako ćemo spomenuti i ogromne amazonske šume, koje su takođe bogate florom i faunom.

Koje su ostale najveće reke na svetu?

Sada kada ste videli koja je najveća i najduža reka u Evropi, ali i na svetu, spomenućemo i još nekoliko najvećih reka na svetu. Pre svega, spomenućemo reku Jangce koja se nalazi u Aziji, a po dužini dolazi odmah posle Nila i Amazona. Jangce je najduža reka na azijskom kontinentu i svakako jedna od najvećih na svetu. Ostale velike reke koje vredi spomenuti su Žuta reka koja se nalazi u Kini, reka Parana koja protiče kroz Centralnu i Južnu Ameriku, zatim Kongo koji se nalazi u Africi, Lena koja je u Sibiru itd.

Kada govorimo o Evropi, svakako treba reći da je druga reka po dužini Dunav. Ta reka dolazi odmah posle Volge kada je u pitanju Evropa, a na svetu se Dunav po dužini toka nalazi na četrnaestom mestu. Ostale reke u Evropi koji se ističu svojom dužinom, osim Volge i Dunava, su Ural, Dnjepar, Don i Kama.

Kada se radi o dubini reka, tu prvo mesto svakako zauzima reka Kongo, koja se nalazi u Africi. Ova reka ima najveću dubinu na svetu. Druga reka na svetu po dubini je Jangce, a treća je upravo, verovali ili ne, Dunav. Kada je u pitanju dubina, Amazon zauzima tek šestu poziciju. Kao što možete videti, naš Dunav ima veću dubinu od Amazona.

U ovom tekstu ste mogli da vidite koja je to reka najduža i najveća u Evropi, ali i na celom svetu. Verovatno ste neke odgovore očekivali, ali neki su vas sigurno i iznenadili. Kao što smo već rekli, najduža i najveća reka u Evropi je svakako Volga, a odmah posle nje dolazi i naš Dunav. Kada je reč o svetskim rekama, reka koja važi za najdužu je Nil, dok je Amazon najveća reka na celom svetu. Kako smo već rekli, i danas postoje razne diskusije i debate o tome da li je reka Nil zaista po dužini veća od reke Amazon ili je reka Amazon po svim merilima najveća na svetu.

Nadamo se da vam je ovaj tekst bio interesantan i da ste sada sigurni u to koja reka je najduža i najveća u Evropi i na svetu. Sigurni smo da ste uživali čitajući ovaj tekst i da će vam informacije koje ste dobili biti u budućnosti itekako korisne.