Evropa

Top 10 najveći gradovi u BiH

Na teritoriji Bosne i Hercegovine oduvek su se skupljali ljudi koji pripadaju različitim kulturama i religijama.

Narod koji je prvi naselio ovu teritoriju bili su Iliri, a naziv Bosna vodi poreklo upravo iz tih davnih vremena. Vizantijski pisac Konstantin Porfirogenit je prvi pisao o Bosni u svom delu iz 10. veka koje je nosilo naziv „O upravljanju carstvom“. Svakako treba spomenuti Kulina Bana, za vreme čije vladavine je Bosna dostigla svoj vrhunac u razvoju.

Sa druge strane, treba spomenuti i današnju Hercegovinu, koja se nekada nazivala Hum. Nema sumnje da je država Bosna i Hercegovina imala veoma burnu i bogatu istoriju, tako da su ljudi koji danas tamo žive po mnogo čemu specifični. Bosanci su danas poznati kao druželjubiv i prijatan narod.

U ovom tekstu ćete imati priliku da saznate koji su to najveći gradovi u Bosni i Hercegovini, kako po broju stanovnika, tako i po površini. Gradovi Bosne su dosta živopisni i imaju važan kulturni i istorijski značaj za zemlju.

Ukoliko nikada niste bili u Bosni i Hercegovini, ovaj tekst će sigurno probuditi vašu zainteresovanost da posetite neki od ovih prelepih gradova. Pa, da vidimo kojih se to deset gradova u Bosni i Hercegovini izdvajaju kao najveći i najvažniji.

Reći ćemo vam koji su to gradovi ali i po čemu su oni poznati. Nakon toga sigurno ćete i sami poželeti da posetite neki od ovih gradova.

1.Sarajevo. Kao što svi verovatno znate, Sarajevo je prestonica, ali i po svemu najznačajniji grad u Bosni i Hercegovini, u pogledu ekonomskog i kulturnog razvoja. Sarajevo predstavlja centar oblasti koja se naziva Sarajevski kanton. Sarajevo se nalazi između visokih planina, kao što su Jahorina, Treskavica, Igman, Bjelašnica i planina Trebevići. Kada je geografski položaj u pitanju, moramo reći da reka Miljacka protiče kroz Sarajevo.

U odnosu na druge evropske glavne gradove, Sarajevo je dosta manji grad, ali njegovo istorijsko i kulturno bogatstvo je neizmerno. Možda niste znali, ali početak Prvog svetskog rata je bio zvanično u Sarajevu. Osim toga, zimske Olimpijske igre osamdesetih godina su održane u Sarajevu. Danas je Sarajevo zanimljiva turistička destinacija ljudima širom Evrope ali i sveta.

2.Banja Luka. Ovaj grad nalazi se u zapadnom delu Bosne i Hercegovine i svakako je jedan od najlepših gradova u ovoj državi. Osim toga, Banja Luka je centar Republike Srpske i svakako veoma važan kulturni centar cele ove oblasti. Nema sumnje da je ovaj grad najznačajnije obrazovno i privredno središte Republike Srpske. Takođe, u Banja Luci postoje mnoge verske institucije. Tokom istorije Banja Luka je bila centar takozvanog Bosanskog pašaluka ali kasnije i takozvane Vrbaške banovine.

Banja Luka se ističe prirodnim lepotama i velikim prostranstvima, a površina ovog grada iznosi 1239 km2. Ipak, ovaj grad nema veliku naseljenost u odnosu na površinu koju zauzima. Najveća reka koja protiče kroz ovaj grad jeste reka Vrbas.

3.Tuzla. Tuzla je jedan od najlepših gradova Bosne i Hercegovine koji je smešten na severoistoku ove države. Nalazi se na obroncima planine Majevica, a u blizini se svakako nalaze i druge velike planine, kao što su Javornik i Ozren.

Tuzla je značajna u istorijskom smislu, a često je nazivaju i grad soli, upravo zato što je tu nekada bilo Panonsko more iza kojeg je ostalo dosta kamene soli. Inače, možda ste i čuli za tuzlansku so koja je poznata po izuzetnom kvalitetu.

4.Zenica. Zenica je grad koji se nalazi u središtu Bosne i Hercegovine i predstavlja važan ekonomski i industrijski centar ove države. Zenica je od glavnog grada Sarajeva udaljena negde oko 70 km.

U prošlosti se ovaj grad nazivao još i ,,grad sigurnosti“, jer u njega su ljudi bežali od ratova i počinjali život iz početka. Prema podacima od pre par godina, Zenica ima negde oko 130 000 stanovnika.

5.Mostar. Mostar je svakako jedan od najpoznatijih i najvećih gradova Bosne i Hercegovine. On se nalazi u centru Hercegovačko-neretvanskog kantona i najvažniji je urbani centar u celoj državi.

Naročito je poznat Stari most u Mostaru koji privlači veliki broj turista iz celog sveta. To je zapravo prvi kultrni spomenik Bosne i Hercegovine koji je upisan na UNESCO listu spomenika koji čuvaju svetsku kulturnu baštinu.

6.Bihać. Ovaj grad se nalazi u severozapadnom delu Bosne i Hercegovine, a veoma je značajan u kulturnom i istorijskom smislu. Bihaćem su u prošlosti dugo vladali Rimljani, ali i franački, vizantijski, hrvatski i turski vladari. Bihać se nalazi na reci Uni i bogat je prirodnim lepotama. Iako je dosta toga za vreme rata uništeno, neke znamenitosti sačuvane su i dan danas, kao što su Kapetanova kula, Crkva Sv. Antuna, Džamija Fethija, Bihaćki Bedem itd.

7.Brčko. Brčko je manji grad koji se nalazi na severoistoku Bosne i Hercegovine, a predstavlja sedište takozvane Bosanske Posavine. Zapravo, ovaj grad je administrativna jedinica koja se ne nalazi pod upravom Bosne i Hercegovine, ali ni pod upravom Republike Srpske.

Ono što je takođe važno znati jeste da je veliki deo ovog grada oštećen u toku rada u devedesetim godinama, tako da je istovremeno uništeno mnogo značajnih kulturno-istorijskih spomenika.

8.Bijeljina. Bijeljina se nalazi u Republici Srpskoj gde je drugi grad po broju stanovnika. Inače po veličini u pitanju je mali grad, sa površinom od svega 734 km2. Što se geografskog položaja Bijeljine tiče, važno je reći da se ovaj grad nalazi u Semberiji i da je u pitanju ravničarski kraj. Bijeljina se nalazi na severoistoku Bosne i Hercegovine, odnosno blizu granice sa Srbijom. U prošlosti je Biljeljina bila pod rimskom vladavinom.

9.Prijedor. Prijedor je još jedan grad u Republici Srpskoj, odnosno nalazi se na zapadu Bosne i Hercegovine. Poznato je da su u njemu živeli razni narodi tokom istorije. Ovaj grad se nalazi na obali reke Sane. Za vreme Drugog Svetskog rata Prijedor je postao deo Nezavisne države Hrvatske, ali nakon oslobođenja 1944. godine ovaj grad je postao deo socijalističke Jugoslavije. U Prijedoru se nalaze mnoge džamije.

10.Travnik. Travnik se nalazi u centralnoj Bosni i Hercegovini, negde oko 90 km zapadno od Sarajeva. Travnik je grad bogate istorije, a jedna od najvećih znamenitosti ovog grada je Travnička tvrđava koja vodi poreklo iz 11. veka. Travnik je ranije bio veoma važan trgovački centar, ali za vreme Drugog Svetskog rata je dosta oštećen. Travnik je poznat po velikom muzeju, ali i po brojnim crkvama i džamijama.

Ovo bi bili neki od najvećih i najznačajnijih gradova u Bosni i Hercegovini. Kao što ste imali priliku da vidite, svaki od ovih gradova je po nečemu poznat i bogat je u istorijskom i kulturnom smislu.

Nadamo se da sada imate detaljniji uvid u bosanske gradove i  da smo probudili vašu želju da i sami proputujete Bosnom i vidite sve ove lepote. Bosanski pejzaži, bosanska tradicija i bosanska jela ostavljaju veliki utisak na svakoga i zato turisti širom sveta rado dolaze u ove krajeve.