Blog

Planina na k – zanimljiva geografija

U ovom tekstu ćete saznati koje su to planine na slovo K koje možete koristiti u zanimljivoj geografiji.

Kosmaj

Planina Kosmaj se nalazi u Šumadiji, u blizini Mladenovca. Sa svojim vrhom od 626 metara nadmorske visine, predstavlja drugu po redu najnižu planinu šumadijskog kraja, odmah posle Avale, čiji se najviši vrh nalazi na nadmorskoj visini od 506 metara.

Naziv Kosmaj je planina dobila izvođenjem iz keltske reči ,,Cos”, što u prevodu znači šuma, i predindoevropske reči ,,Maj”, što znači planina. Ipak, Rimljani su odlučili da planinu Kosmaj prilagode tako da se uklapa u njihova mitološka verovanja, te je planina Kosmaj po njima imala značenje ,,Casa Maiac”, što u prevodu znači ,,Stanište boginje Maje”.

Za vreme Rimljana, planina Kosmaj je predstavljala značajno rudno bogatstvo, mada se pretpostavlja da je sa iskopavanjem rude gvožđa na ovim krajevima započeto još pre dolaska Rimljana na ovo tlo.

Na planini Kosmaj se izdvajaju 3 planinska vrha: Rutavi, Goli i Mali. Sa svih strmijih strana obiluju mahom bukove i hrastove, a na nekim mestima i četinarske šume, dok su blaže padine pod travnatom vegetacijom. Ravniji delovi planine su pod proplancima, a u podnožju planine Kosmaj se nalaze brojne njive i voćnjaci.

Što se životinjskog sveta tiče, planina Kosmaj predstavlja savršenu destinaciju za lovni turizam, jer u ovom predelu obiluju razne divljači – zečevi, jarebice, prepelice, fazani, lisice, srne, a, u ranije vreme, planina Kosmaj je bila i stanište velikog broja vukova.

Kopaonik

Kopaonik, ili Srebrna planina, je jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija na teritoriji Srbije, naročito zimi. Ovaj planinski masiv se prostire dužinom od 75 km, a na samoj sredini masiva dostiže maksimalnu širinu od 40 km.

Najviši vrh planine Kopaonik je Pančićev vrh, koji se nalazi na visini od 2017 metara, a na kome se nalazi i mauzolej čuvenog srpskog prirodnjaka, Josifa Pančića, po kom je ovaj vrh i dobio ime. Mauzolej Josifa Pančića je okružen i bazom vojske Srbije.

Na planini Kopaonik se nalazi i istoimeni nacionalni park, na kom se nalazi i najveći skijaški centar u Srbiji. Viši delovi planine Kopaonik su prekriveni šumama jele i smrče, a na obroncima planine vladaju hrastove i bukove šume.

Osim njih, na planini Kopaonik se mogu pronaći i brojne endemske vrste, kao što su kopaonička čuvarkuća, kopaonička ljubičica i Pančićeva potočarka, a, što se životinjskih vrsta tiče, dominiraju srne, suri orao, sivi soko, buljina i divlja mačka.

Glavna prirodna grana planine Kopaonik je stočarstvo, a ono je praćeno turizmom, koji je najrazvijeniji u zimskim mesecima.

Takođe, na planini Kopaonik je dugo vremena bilo razvijeno i rudarstvo, odakle i naziv same planine – Kopaonik.

U novije vreme, ova privredna grana se obnavlja, s obzirom na to da se na obroncima planine Kopaonik nalazi i veliki broj nalazišta olovno – cinkane rude, a ovaj razvitak se najbolje može primetiti u Trepči, mada ni rudnik Belo Brdo, koji se nalazi ispod samog Pančićevog vrha, ne zaostaje.

Osim što predstavlja glavno turističku atrakciju na teritoriji Srbije, planina Kopaonik je značajna i po brojnim kulturno – istorijskim spomenicima, kao što su spomenici iz oslobodilačkih ratova (spomenik na Mramoru, spomenik žrtvama fašizma u Krivoj reci, Đački grob, Raskrsnica), ostaci srednjovekovnog puta Kukavica, Pančićev mauzolej, građevine sakralne arhitekture (crkva Svetog Petra i Pavla), ostaci srednjovekovnog manastira Crkvine, ostaci srednjovekovnih manastira (Smokovska reka, Gvozdac, Kadijevac, Suvo Rudište, Bela reka, Brzećka reka), građevine iz vremena Turaka (kupatila), kao i srednjovekovnim gradovima – Zvečan (11. vek), Maglić (13. vek), Brvenik (14. vek), Vrh Lab (14. vek), Koznik (15. vek) i Ras.

Kukavica

Planina Kukavica pripada Rodopskim planinama i locirana je severno od Vranja i južno od Leskovca. Najviši vrh, Vlajna, se nalazi na nadmorskoj visini od 1442 metra, a, pored njega, ističu se i vrhovi Tikva, koji se nalazi na visini od 1405 m, Bukovska čuka, sa 1386 m, Orlova čuka, koji se nalazi na nadmorskoj visini od 1306 m, Furnište, na visini od 1370 m, Valjovska Čuka, sa 1207 m i Tumba, sa 1192 m.

Planina Kukavica je ranije predstavljala stočarski kraj, ali ju je vojska sredinom prošlog veka pošumljavala, te danas na njoj dominiraju bukova, borova, smrčeva i šuma jela, dok se pašnjaci nalaze amo u blizini okolnih naselja.

Na planini Kukavica raste i zlatna bukva, koja pripada i istoimenom rezervatu na planini Kukavica, i koja se smatra najkvalitetnijim drvetom ove vrste u Srbiji.

Što se hidrografije na planini Kukavica tiče, ovde protiču brojne bistre reke, potoci, te se nalaze i brojna izvorišta. Jedna od značajnijih je reka Vučjanka, čije je korito puno slapova, virova i vodopada, od kojih su najznačajniji Đokini Virovi.  Na izlazu iz kanjona reke Vučjanke se nalazi i Hidroelektrana Vučje, podignuta 1903. godine, koja je inače istorijski i druga hidroelektrana podignuta na teritoriji Srbije.