Blog

Planina na n – zanimljiva geografija

Zanimljiva geografija je jedna vrlo interesantna igra. Pravila igre su jednostavna, a broj pojmova koje treba navoditi zavisi od dogovora igrača. Obično je potrebno upisati imena država, reka, planina, gradova, biljaka, životinja, predmeta, itd. Igrači biraju slovo koje treba da bude početno slovo ovih pojmova. Slovo se bira tako što se zatvorenih očiju prstom zavrti iznad otvorene knjige, a potom se prst spusti na stranicu, pa ono slovo koje stoji ispod prsta bude zadato slovo.

Nije uvek lako setiti se planine, reke, biljke ili životinje na određeno slovo. Neka slova su lakša, a neka teža.

U ovom tekstu ćemo se baviti planinama koje počinju na slovo “n” kako bismo vam pomogli da se sledeći put lakše prisetite zadatog pojma.

Planine koje smo izabrali su: Nevo u Jordanu, Nidže u Makedoniji, Ninaja u Srbiji i Nimba u Africi.

Planina Nevo (Jordan)

Planina Nevo ili Nebo je jedno od najpoznatijih svetih mesta u Jordanu, zbog toga što je na njoj, po predanju sahranjen Mojsije. To mesto je centar za hodočasnike od najranijih hrišćanskih vremena zbog toga što se tamo nalazi memorijalno svetilište posvećeno Mojsiju.

Mesto se nalazi na 36 km jugozapadno od Amana.

Vrh Nebo je zapravo greben koji se nalazi na visini od 710 m nadmorske visine i koji se u jevrejskoj Bibliji spominje kao mesto odakle je Mojsije gledao Obećanu zemlju. Pogled sa vrha pruža panoramu Svete zemljei, na severu, nešto više ograničen pogled na dolinu reke Jordan. Zapadni obronci grada Jerihon su obično vidljivi sa vrha, kao i Jerusalim, kada je vedar dan.

Kako piše u poslednjem poglavlju Deuteronomije, Mojsije se popeo na planinu Nevo da vidi zemlju Kanaan za koju mu je Bog rekao da je obećana zemlja. Bog je rekao Mojsiju da se popne na planinu, da pogleda Obećanu zemlju pre nego što umre na tom istom mestu.

Prema hrišćanskoj tradiciji, Mojsije je sahranjen na planini, iako mesto njegovog groba nije tačno određeno. U nekim zapisima islamske tradicije takođe se tvrde isti podaci, iako se zna da postoji Mojsijev grob u mestu Makam El-Nabi Musa, koji je 11 km južno od Jerihona i 20 km istočno od Jerusalima u judejskoj divljini. Naučnici se i dalje spore oko toga da li je planina Nevo ista planina koja se spominje u Deuteronomiji.

Prema drugoj knjizi Makavejaca, prorok Jeremija je sakrio Kovčeg Zaveta u jednu pećinu na ovoj planini.

20.marta 2000. godine, papa Jovan Pavle II, posetio je ovo mesto tokom svog hodočašća u Svetu zemlju. Tokom ove posete, posadio je maslinovo drvo pored vizantijske kapele kao simbol mira. Papa Benedikt XVI je posetio mesto 2009. godine, održao govor i pogledao sa vrha planine u pravcu Jerusalima.

Šta još znamo o ovoj planini? Planina Nevo (negde je čitaju i kao Nivo/Nibo) je visoka 817 m, a nalazi se na samo deset kilometara od Madabe. Ova planina svakako ima veliki značaj za jevrejsku i hrišćansku veru. Odatle se pruža divan pogled na Jordansku dolinu i može se videti sve do Mrtvog mora.

Na mestu gde je po legendi Mojsije izdahnuo, danas se nalazi njegov štap koji je u obliku zmije. Naravno, štap je umetničko vajarsko delo italijanskog umetnika Đovanija Fantonija.

Planina Nidže (Makedonija)

U južnoj Makedoniji se nalazi jedna važna planina koja je zapisana u srpskoj istoriji. To je planina Nidže čiji je najviši vrh Kajmakčalan (2521 m) na kome se odigrala jedna od važnih bitaka u Prvom svetskom ratu. Ova bitka koja je bila deo proboja Solunskog fronta, vodila je ka okončanju rata. Tamo je podignuta kapelica zajedno sa spomen-kosturnicom koju je srpski kralj Aleksandar posvetio srpskim junacima koji su dali svoje živote. Inače, na planini postoji još nekoliko desetina srpskih vojničkih grobalja.

Na samom vrhu, na Kajmakčalanu, podignuta je i crkva Sv. Ilije. U njoj se pored kostiju srpskih junaka nalazi i urna u kojoj se čuva srce dr Arčibalda Rajsa. On je bio nemačko-švajcarski naučnik, odnosno forenzičar, koji je ostavio dubok trag u našoj istoriji zbog toga što je privukao svetsku pažnju javnosti na stradanje naših civila.

Samu planinu Nidže čine paleozojski škriljci, zbog toga što je ona nastala tako što se događalo rasedanje u toku tercijera. Bogata je šumama, pašnjacima i florom. Zauzima deo zemlje koji je u stvari makedonsko-grčka granica. Istočna padina ove planine je skoro skroz nepristupačna jer je vrlo strma.

Ova planina obuhvata površinu od 900 km2, s tim što se 2/3 nalazi u Grčkoj, a 1/3 u Makedoniji. Na makedonskoj strani je priroda skoro netaknuta. Ima mnogo borova i čistih planinskih rečnih izvora.

Sa grčke strane postoji mondensko skijalište Voras, a u podnožju je jezero Vegoritis.

Planina Ninaja (Srbija)

Ninaja planina se nalazi između Jaruta na jugu, novopazarske kotline na istoku, Golije na severu i Peštera na zapadu. Najbliži gradovi su Novi Pazar i Sjenica. Po tipu to je planina dinarid. Njen najviši vrh se zove Homar ili Suvi krš i visok je 1462 m.

Nije do kraja sigurno kako je planina dobila ime. Neki naučnici povezuju ime Ninaja ili Nanaja, sa Ninom Belovim, koga spominje Herodot. On je smatrao da je Nino Belov osnovao Asirsko carstvo, kao i grad Ninivu. Ovaj čovek je po nekim istoričarima poistovećivan i sa bogom Dionisom, ali to nije potvrđeno.

Područje ove planine je poznato po najnižim temperaturama u ovom regionu. Na planini se zadržava dosta velika količina snega i to jako dugo, pa je neko zove naš Sibir.

Stanovnici se ovde bave poljoprivredom, stočarstvom i eko-turizmom. Priroda je netaknuta, a u okolini se mogu videti vredni i značajni kulturno-istorijski spomenici: manastir Sopoćani, Stari Ras, Đurđevi Stupovi, Petrova crkva, itd.

Planina Nimba (Obala Slonovače, Gvineja, Liberija)

Planina Nimba se često naziva i kičmom Gvineje. Ova planina stvara masiv koji dopire do tri afričke države: Gvineja, Obala Slonovače i Liberija. Najviši vrh planine nosi isto ime i visok je 1752 m. Najbliža naseljena mesta su Bosu (Gvineja) i Jekepa (Liberija).

Visoki delovi planine Nimba su gusto pošumljeni, a ispod se nalaze savane koje obiluju životinjskim i biljnim svetom.

Ova planina je deo rezervata prirode koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Ukupna površina nacionalnog parka obuhvata 180 km2.