Blog

Planina na r – zanimljiva geografija

U ovom tekstu ćete saznati koje su to planine na slovo R koje možete koristiti u zanimljivoj geografiji.

Rtanj

Planina Rtanj, koja se nalazi u istočnoj Srbiji, obavijena je velom misterije. Ovo čudo prirode koje ima oblik kupe, navodno ima i isceljiteljske moći, a predstavlja i mesto za koje su vezane brojne legende, od kojih je najpoznatija ona da je planina Rtanj baza vanzemaljaca i jedino sklonište od Smaka sveta.

Ova planina spada u red Karpatsko – balkanskih planina, a među najistaknutijim vrhovima se izdvajaju Kusak, Baba i Šiljak, koji su, gledano iz ptičije perspektive, povezani imaginarnim linijama, tako da formiraju savršen trougao dimenzija kraka 5 i 6 km.

Vrh Šiljak je i najviši vrh ove planine i nalazi se na nadmorskoj visini od 1565 metara. S obzirom da kroz ovu planinu struji energija, veruje se da, ukoliko se popnete do samog vrha, očekujete zagarantovano izlečenje svake bolesti.

Na vrhu planine Rtanj je dugo vremena postojala crkvica – kapela, posvećena Svetom Georgiju, svetom ratniku. Ovu crkvicu je, prema legendi, u znak sećanja na svog muža koji je nekoliko godina ranije, pod nerazjašnjenim okolnostima, izvršio samoubistvo, izgradila Jevrejka Greta Minh.

Takođe je postojalo i verovanje da je ranije na ovom mestu postojao i zamak čarobnjaka, koji je svoje blago sakrio ispod, te je crkvica srušena. Ekspedicija nije našla ništa od materijalnih vrednosti, ali je zato uništila jedan kulturni spomenik.

Planina Rtanj je i poznato lovište za profesionalne sportiste, koje se nalazi na površini od 6368 hektara, a u kom su glavna atrakcija srne i svinje.

Rudnik

Planina Rudnik je planina u Šumadiji, na kojoj se nalazi i istoimena varošica. Za ovu planinu je karakteristično i što ima čak 11 vrhova sa nadmorskom visinom iznad 1000 metara i to su, počev od najvišeg – Cvijićev vrh koji je ranije nosio naziv Veliki Šturac (1132 m), Mali Šturac, ranije zvan Srednji Šturac (1113 m), Javor (1107 m), Molitve ili Belo polje (1096 m), Banetov vrh (1089 m), Prpinski vis koji je ranije nosio naziv Mali Šturac (1058 m), Paljevine (1052 m), Marjanac (1028 m), Tavan (1007 m), i još dve, još uvek neimenovana vrha od 1006 i 1002 m.

Planina Rudnik je bogata šumama, naročito bukovom, hrastovom, jaorovom i šumom mleča, ali ni hidrografski ne zaostaje mnogo. Naime, ova planina je hidrografski čvor Šumadije, koja čini razvođe između slivova Kolubare i Zapadne i Velike Morave. Sa severne strane kroz nju protiče Jasenica, a sa zapadne kraci Despotovice, dok je sa juga opkoljena rekom Gružom.

Ipak, ono što ovu planinu čini posebnom je bogatstvo po kom je i dobila ime, rudno bogatstvo, zbog kog je tokom istorije, još od praistorije, imala veliki značaj za ljudsku civilizaciju, mada je razvoj rudarstva započet tek u doba Rimljana.

Radan

Planina Radan se nalazi u južnoj Srbiji, u blizini Kuršumlije. Najviši vrh planine Radan, Šopot, nalazi se na visini od 1408 metara. Dok je podnožje mahom stenovito, vrhovi planine su prekriveni četinarskim i listopadnim stablima. Planina Radan se prostire na 41312 ha, zahvatajući 4 veća grada – Kuršumliju, Prokuplje, Medveđu i Bojnik.

Poreklo imena nije u potpunosti ispitano. Dok neki nalaze da je to samo jedna savršena složenica dveju reči ,,na dar”, drugi se, pak, vode logikom da je planina Radan dobila naziv po brojnim bogatim nalazištima ruda olova, cinka, zlata, srebra i platine, te da je, shodno tome, planina najpre nosila naziv ,,Rudno”, pa je, zbog zvučnosti, ime promenjeno u Radan.

Sa treće strane postoje i verovanja među lokalnim stanovništvom da je ime poteklo od imena hajduka Radovana, koji je boravio na ovim prostorima i bio čuven u narodu po svojoj nemilosrdnosti koju je ispoljavao prema svim Turcima na koje bi naišao.

Oktobra 2017. godine, Vlada Srbije je jedan deo Planine Radan stavila pod nacionalnu zaštitu, kao Nacionalni park, zahvaljujući njegovom biološkom i geološkom značaju i diverzitetu.

Ipak, planina Radan ne zavodi samo svojim brojnim istorijskim i pejzažnim bogatstvima, već i činjenicom da je obavijena velom misterije. Ono što najviše intrigira, a ne može da ostane nezapaženo, to je da na planini Radan voda nekim čudom teče uzbrdo.  Ovaj gravitacioni fenomen intrigira svakog ko se zaputi nekim od stazama planine Radan, a tome se samo pridodaju priče o nemačkim avijatičarima koji su tokom Drugog svetskog rata, bez ikakvog opravdanog razloga, baš iznad planine Radan gubili kontrolu nad svojim letelicama. Neki potkivaju ovu priču da je to zapravo bilo delo đavolaka iz Đavolje varoši, koja se nalazi u blizini.

Ipak, fizičari tvrde da je ova uzvodna putanja vode zapravo obična optička varka. Ovakve iluzije se javljaju na planinskim predelima koji su pošumljeni, te ljudsko oko, koje nije naročito izoštreno za ovakve predele, ne može da jasno vidi horizont, niti lepo percipira sva kretanja. Kada su, na ovakvim nakrivljenim mestima posađena stabla, naše oko ne može lepo da percipira kako da postavi vizuelni utisak, te ne može ni da shvati najbolje u kom pravcu reka teče.

Za ovu planinu čak postoji i verovanje da je spasila živote brojnim vojnicima i to čak u 2 navrata – prvi put za vreme vladavine Lazara, a drugi put tokom Prvog svetskog rata. Navodno, tokom povlačenja, vojnici su pronašli zaklon na planini Rudnik, kako bi se odmorili, a onda su se probudili na potpuno drugoj lokaciji.