Blog

Planina na v – zanimljiva geografija

U ovom tekstu ćete saznati koje su to planine na slovo V koje možete koristiti u zanimljivoj geografiji.

Vogezi ili na francuskom Vosges je masiv planina koji se nalazi na istoku Francuske. Ovaj masiv ide od jugozapada i prostire se prema severoistoku, a njen najviši vrh se zove Grand Ballon. Vrh je smešten južno i ima visinu od 1424 m. Ovaj planinski venac predstavlja prirodnu granicu između dve francuske regije Alzas i Lorena. Jedan departman u Loreni nosi ime po planini. Vogezi su bogati faunom i florom, pa su tamo smeštena dva zaštićena parka prirode.

Velebit je dugačak planinski masiv u Hrvatskoj. Prostire se na 145 km. Ipak, ovaj masiv nije najviši u ovoj državi. To mesto pripada Dinarskim planinama. Najviši vrh Velebita je Vaganski vrh, koji ima visinu od 1757 m, zatim slede Vučjak (1644 m), Veliki Zavižan (1676 m), Gromovača (1676 m), Mali Rajinac (1699 m), Veliki Kozjak (1629 m), Visočica (1619 m), itd. Planina Velebit ima površinu od 2200 km2, a širok je do 30 km.

Planinski masiv Velebita ide istoimenim kanalom koji je deo Jadranskog mora i to od prevoja Vratnika poviše Senja na severozapadnoj strani, pa sve do kanjona Zrmanje, na jugoistočnoj strani. Na kopnu je Velebit okružen Gračačkim, Ličkim i Gacko poljem, a tu su i reke Lika, Otuča i Gacka.

U stručnoj literaturi se planina Velebit razvrstava na Severni, Srednji, Južni i Jugoistočni Velebit, pre svega zbog morfoloških, geografskih, bioloških i reljefnih različitosti ovih delova.

Površina Velebita je zaštićena od strane države i vodi se kao park prirode.

Grebeni ove planine, kao i njeni vrhovi, jasno razdvajaju dve geografske celine: Lički basen i Jadransku obalu (severna Dalmacija i Kvarner).

Padine Velebita koje idu ka moru (jugozapadna strana) predstavljaju goli kameni kras, a unutrašnja strana (ka Lici) je pošumljena.

Ovi planinski masivi predstavljaju veliki problem kada je u pitanju saobraćajna komunikacija između južnog i severnog dela Hrvatske. Oštarijska vrata koja se nalaze na 928 m između Karlobaga i Gospića predstavljaju jedan putni prelaz, dok je drugi smešten između Obrovca i Gračaca, na 766 m i zove se Prezid.

2003.godine je napravljen tunel Sveti Rok, na autoputu A1, koji prolazi kroz planinu. Sa donje strane, uz morsku obalu, ide Jadranska magistrala.

Kompletne Dinarske planine uveliko utiču na pojavu vetrova. Najpoznatiji vetar koji se ovde pojavljuje je bura. Ona snažno duva od planine ka obali. Ponekad može da dostigne izuzetnu snagu i brzinu od 200 km/sat.

Velebit u sebi krije mnogo kraških jama i pećina. Poznate su Cerovačke pećine kod Gračaca. Najdublja jama se zove Lukina jama i ona je duboka 1392 m.

Venčac je planina u Srbiji. Nalazi se na visini od 658 m. Najbliži grad je Aranđelovac.

Ova planina ima vulkansko poreklo. Ipak, geološki sastav Venčac planine je mermerni. Naime, ovi mermeri su vrlo promenljive debljine i imaju oblik nepravilnih sočiva. Na severoistočnoj strani planine se nalazi najpoznatije središte mermera koji se vadi i obrađuje. Nama je ova vrsta kamena poznata kao “beli venčac”. Mnogi poznati spomenici i skulpture su napravljeni od ovog kamena. To su, na primer, poznata česma u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu, zatim jedan deo zgrade Bele kuće (White House) u Vašingtonu, fasada crkve na Oplencu i mnogobrojni spomenici i lepe skulpture u Bukovičkoj banji podno Venčaca.

Planina ima blagu subalpsku klimu.

Viši delovi planine su pošumljeni hrastom, jasenom, grabom i bukvom, a na padinama Venčaca su jova i jasen, pored hrasta. Niži delovi su pokriveni vinogradima, voćnjacima i njivama.

Na prvom kilometru uspona na Venčac nalazi se manastir koji nosi isto ime. Ispred manastira se nalazi plato odakle se pruža vrlo lep pogled prema voćnjacima i vinogradima. Manastir je podignut sredinom 15. veka. Podigao ga je despot Đurađ Branković. Manastir je posvećen Svetim arhangelima Mihajlu i Gavrilu.

Vitorog je planinski masiv koji se nalazi u Republici Srpskoj. Jugozapadno je od Šipova, na samoj granici BiH i Republike Srpske. Zahvata severozapad-jugoistok, odnosno dinarski pravac. Ispod ovog planinskog masiva su Janjska visoravan, Kupreško i Glamočko polje. Na planini Vitorog se ukrštaju sredozemna i kontinentalna klima, pa su i flora i fauna veoma bogate. Na severnoj strani se nalaze guste četinarske šume, a na jugu su travnjaci. Pošto je masiv krečnjački, nema mnogo površinski tokova.

Ova planina ima dva visoka vrha. Najviši je Veliki Vitorog sa 1906 m, a nešto niži je Mali Vitorog sa 1744 m. Vitorog je omiljena destinacija svih onih ljudi koji vole planinarenje, biciklizam ili samu prirodu. Usponi i pohodi uglavnom kreću iz mesta Šemenovci, na samoj ivici Kupreškog polja.

Na severoistočnom delu planine je smeštena Vaganska pećina (na nadmorskoj visini od 920 m). Ova pećina ima sedam kanala i dvorana (Lisičiji kanal, Čobanska dvorana, Janjski kanal, Svečana dvorana, itd.). U njoj je puno nakita, stubova, stalaktita, stalagmita. Nakit se kreće od bele do crvene boje zbog toga što ima otopljenog oksidiranog gvožđa. Takođe, nailazi se i na crne i sive boje, jer ima i mangana.

Vlašić je planina koja se nalazi u centralnoj Bosni. Iznad doline Lašve, pored Travnika, podiže se strmim liticama kako bi dostigla visinu od 1943 m. Najviša tačka planine nosi naziv Paljenik. Ova planina je istočno ograničena potokom Bijelom, na sever ide do Vučje planine, a na zapadu se prostire do visoravni pod imenom Vitovlja. Planina Vlašić je sastavljena od dolomita mezozoika i krečnjaka.

Na severnoj strani je planina blago nagnuta, pa tu ima mnogih tokova kao što su izvorišta Ugre i Vrbanje, koje su pritoke Vrbasa. Dobar deo Vlašića je pošumljen, a ima i livada i pašnjaka. Skoro svi stanovnici na ovoj planini se bave stočarstvom. Najviša naselja se mogu naći na visini od 1281 m.