Blog

Planina na z – zanimljiva geografija

U ovom tekstu ćete saznati koje su to planine na slovo Z koje možete koristiti u zanimljivoj geografiji.

Zelengora

Planina Zelengora se nalazi u Bosni i Hercegovini, u sklopu nacionalnog parka Sutjeska, u blizini granice između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Svojom površinom se planina Zelengora prostire preko 3 opštine: Foča, Gacko i Kalinovik.

Ceo kompleks planine Zelengora zauzima površinu od 150 km2, a najviša tačka, planinski vrh Bregač, nalazi se na visini od 2015 metara.

Planina Zelengora je sa svih strana okružena različitim geografskim reljefima: sa severne strane planine se nalaze ledničke planine Radomišlje i Husad, sa severozapada Vučja brda, Oblje i Zagorje, sa severoistoka planine Ruda i Maluša, sa juga, jugozapada i zapada Neretvom Gredeljom i planinom i rekom Sutjeskom, a sa istoka i jugoistoka planinama Volnjak i Maglićć.

Na planini Zelengora se nalazi i veliki broj glacijalnih jezera – Orlovačko, Jugovo, Kotlaničko i jezera Donje bare i Gornje bare, kao i brojna druga.

Na planini Zelengora se svake godine održava manifestacija Dani Borovnica, kao i turistička tura obilaska 6 jezera na planini, pod nazivom ,,Jezera Zelengore”.

Inače, na ovom prostoru se tokom 12. i 13. maja 1945. godine odigrala bitka na Zelengori, koja je vođena između četnika i partizana.

Zlatibor

Zlatibor je planina i prirodni park, čiji se administrativni centar nalazi u Čajetini. Površinski, Zlatibor obuhvata 3 opštine: Čajetinu, Užice i Novu Varoš.

Sa zapadne strane, Zlatibor se graniči sa Bosnom i Hercegovinom i selom Mokra Gora, Jablanicom i Semegnjevom, a sa juga i istoka ga opkoračinju reke Veliki Rzav i Uvac.

Najviši vrh planine Zlatibor je vrh Tornik, koji se nalazi na nadmorskoj visini od 1496 metara. Klimatski i ostali geografski faktori uslovljavaju i bujnu vegetaciju na planini Zlatibor. Najrasprostranjenije su livade, na kojima raste čak 120 različitih vrsti trava, od kojih većina ima lekovito svojstvo.

Što se tiče šuma, na planini Zlatibor jednako rastu i listopadne i četinarske šume, te su, od listopadnih, najrasprostranjeniji lipa, jasen, hrast, bukva i breza, a od četinarskih, koje dominiraju na višim predelima, dominiraju jela, smrča i beli i crni bor.

Životinjski svet je takođe bogat, a najviše ima vukova, zbog čega se veoma često organizuju i lovačke hajke na njih. Pored vukova, veoma česte životinjske vrste na planini Zlatibor su i zečevi, lisice, kune, jazavci, divlje svinje, veverice, prepelice, jarebice, a planina Zlatibor je i jedino mesto u Srbiji u kom se još uvek mogu videti jedinke orla krstaša i beloglavog supa kako slobodno lete. Pored toga, na planini Zlatibor obiluju i vodene vrste, te se veoma lako mogu učiti klenovi, pastrmke i pastrmke.

Ipak, ono čime se planina Zlatibor naročito ponosi je razvijen turizam, koji cveta još od 1893. godine, kada ju je posetio tadašnji kralj Srbije, kralj Aleksandar Obrenović. Danas se za planinu Zlatibor organizuju različite, kako vrtićke, tako i školske ekskurzije, kao i ekskurzije odraslih rekreativaca. Na planini Zlatibor postoji i veliki broj manjih crkava, koje se mahom nalaze u manjim naseljima na planini, i nekoliko manastira, kao što je, na primer, manastir Dubrava.

Zlatar

Planina Zlatar se nalazi na jugozapadu Srbije, između reka Lim, Bistrica, Uvac i Mileševka. Ova planina pripada sistemu Dinarskih planina, a njen najviši vrh je vrh Velika Krševa, koji se nalazi na nadmorskoj visini od 1625 metara.  Planina Zlatar je inače jedna od retkih planina u Srbiji sa 265 sunčanih i 100 snežnih dana.

Najveći izvor prihoda na planini Zlatar je turizam, koji je veoma razvijen tokom cele godine, zahvaljujući povoljnim uslovima. Zahvaljujući različitim faktorima, na planini Zlatar postoji veliki broj sportsko – rekreativnih centara, kao i zdravstveno – lečilišnih centara, te i ekskurzivni, izletnički, lovni, kongresni i turizam na selu.

Na planini Zlatar postoji i nekoliko ski – staza, od kojih jedna ima dužinu od čak 800 metara i ski – lift, koji je dugačak čitavih 420 metara.

Lov je takođe veoma razvijen tokom cele godine, a glavna biološka atrakcija je beloglavi sup.

Kada govorimo o hidrografiji planine Zlatar, na njenoj površini ima 3 veštačka jezera – Zlatarsko, Radoinjsko i Sjeničko, a i prirodni tok reke Lim, koji je bogat ratzličitim vrstama riba, te je, apropo tome, na planini Zlatar razvijen i ribolov.

U blizini planine Zlatar se nalazi i veliki broj značajnih manastira, među kojima se izdvajaju manastir Davidovica, manastir Banja i manastir Mileševa.

Zec

Zec je planina u samom središtu Bosne i Hercegovine i pripada sistemu Vranice. Najviši vrh planine Zec je Smiljeva kosa, koji se nalazi na nadmorskoj visini od 1871 metar.

Inače, planina Zec je i izvorište 250 metara duge reke Vrbas, koja svojim tokom protiče i kroz Srbiju, u kojoj se kasnije uliva u reku Savu.