Blog

Reka na c – zanimljiva geografija

U ovom tekstu ćete saznati koje su to reke na slovo C koje možete koristiti u zanimljivoj geografiji.

U tekstu koji sledi predstavićemo vam tri reke koje počinju na slovo “C”. To su Crvena reka, Crnica i Cetina. Kad god sledeći put igrate zanimljivu geografiju, sigurno ćete se setiti reke na “C” jer ćete ih nakon čitanja ovih zanimljivosti lakše zapamtiti.

Crvena reka pripada dvema državnim teritorijama: severnom Vijetnamu i južnoj Kini. U Kini ona nosi ime Hong He, dok je u Vijetnamu zovu Song Hong, odnosno Hong Ha.

Izvor Crvene reke se nalazi u Kini, u jugozapadnoj provinciji Junan. Odatle, pa sve do Tonkinškog zaliva, reka teče dužinom od 1149 km. Veći deo reke (639 km) ide kroz kinesku teritoriju, a manji deo (510 km) ide kroz vijetnamsku teritoriju.

Svoje neobično ime reka duguje mulju crvenkastosmeđe boje. Ne tako retko ova reka izliva i plavi pirinčana polja u okolini. Jedan od najpoznatijih gradova, grad Hanoj, leži na obalama Crvene reke.

Crvena reka, kao što je rečeno, polazi iz kineske provincije Junan u planinama južno od Dalija. Ona teče uglavnom ka jugoistoku, prolazeći kroz područja etničkih manjina Dai pre nego što napusti Kinu preko junanske autonomne prefekture Hong He. Ulazi u Vijetnam u provinciji Lao Cai.

Ona predstavlja deo međunarodne granice između Kine i Vijetnama. Reka, poznata i kao Tao reka u svom gornjem toku, nastavlja svoj jugoistočni tok kroz severozapadni Vijetnam, pre nego što izbije iz planinskih masiva kako bi došla do unutrašnjosti.

Njene glavne pritoke, Crna reka i Lo reka, pridružuju se kako bi formirale veoma široko područje Hong blizu Pu provincije. Nizvodno od mesta Viet Tri, reka i njeni brojni rukavci, šire se kako bi formirali deltu Crvene reke.

Crvena reka protiče pored vijetnamske prestonice Hanoj, pre nego što se ulije u Tonkinški zaliv.

Crvenkastobraon muljevita voda glavni je krivac što reka nosi ovo ime. Crvena reka ima crvenkastobraon nijansu uglavnom zbog mulja.

Ova reka je vrlo ozloglašena zbog mnogih teških sezonskih poplava velikih razmera.

Delta Crvene reke je glavna poljoprivredna oblast Vijetnama sa ogromnim pirinčanim poljima.

Crna reka i reka Lo su glavne pritoke Crvene reke.

U 19. veku se Crvena reka smatrala profitabilnom trgovačkom rutom do Kine. Krajem 19. veka, francuski istraživači su mogli putovati do Crvene reke sve do mesta Manhao u južnom Junanu, a zatim preko kopna prema Kunmingu.

Crvena reka je ostala glavna komercijalna ruta između francuske Indokine i Junana, sve do otvaranja železnice Kunming-Haipong 1910. godine.

Crvena reka je poznata i po brojnim hidroelektranama.

Crnica je reka koja se nalazi u centralnoj Srbiji. Naziv ove reke potiče od prideva crn, odnosno po crnoj boji jer je voda reke mutna, pa često zaliči na crnu vodu.

Crnica izvire na području sela Buljane kod Paraćina. Izlazi ispod planine, a onda se razliva po ravnici. Kažu da je nekada na mestu gde ova reka izvire postojao manastir Petruša i da se reka Crnica tada zvala Belica.

Na svom izvorištu voda je zaista bela zbog krečnjačkih stena. Legenda kaže da su se oko reke sakupljali ljudi o saborima, a Turci su jednom prilikom porobili raju, posekli ih i bacili u reku. Od tada se reka zove Crnica.

Zvanični geografski podaci kažu da je reka Crnica pritoka Velike Morave. Njen izvor pripada Sisevačkom basenu, a planine ispod kojih reka izvire su, zapravo, južne padine Kučajskih planina.

Odatle Crnica ide kroz Davidovački basen, kroz kanjon dug deset kilometara, da bi se kod Popovca, na širokoj ravnici, susrela sa rekom Grzom. Zajedno, ove dve lepe reke, ulivaju se u Veliku Moravu.

Blizu izvora Crnice nalazi se svetinja manastir Sisojevac. Ovaj manastir je podignut još u 14. veku, a podigao ga je Sisoje Sinajit koji je bio niko drugi do duhovnik Svetog kneza Lazara. Nedaleko od manastira nalazi se i prelepo izletište sa motelom i ribnjakom, kao i bazenom sa termomineralnom vodom.

Ovo mesto je omiljeno izletište Jagodinaca, Ćupričana i Paraćinaca.

Cetina reka se nalazi u centralnom delu Dalmacije na jugu Hrvatske. Ova reka je duga 105 km, a izvire ispod planine Dinare na visini od 385 m.

Naravno, uliva se u Jadran, kod Omiša. Čitavo podneblje oko reke Cetine naziva se Cetinska krajina. U staro vreme, ova reka je predstavljala granicu između Hrvata i Srba.

U Dalmaciji nema duže reke od Cetine. Ova reka pravi puno vodopada, a najveći od njih je Velika Gubavica koji ima 49 m. Ispod Mosora, uz pomoć tunela i zahvaljujući velikoj betonskoj brani kod Prančevića, vode reke Cetine su skrenute sa svog prirodnog toka, kako bi se napravila hidroelektrana Split.

Nekada je reka Cetina bila puna potočne pastrmke, da bi se u današnje vreme ona zadržala samo na nekim delovima njenog toka.