Blog

Reka na f – zanimljiva geografija

U ovom tekstu ćete saznati koje su to reke na slovo F koje možete koristiti u zanimljivoj geografiji.

Fojnička reka

Fojnička reka je jedna od reka u Bosni i Hercegovini, jedna od značajnijih levih pritoka reke Bosne.

Ona izvire kod planine Vranice, na nadmorskoj visini od 1630 metara, a duga je svega 45 km.

Tokom svog toka, ona prima nekoliko pritoka, od kojih su najznačajnije Mlava, Željeznica, Lepenica i Čemernica, a prolazi kroz gradska naselja: Fojnicu, Visoko i Kiseljak.

Na nadmorskoj visini od 430 metara, u blizini gradskog naselja Visoko, uliva se u reku Bosnu, a pripada slivu Crnog mora.

Fulda

Fulda je reka u Nemačkoj, poznata i kao reka labudova, jer predstavlja često posetilište ovih prelepih stvorenja.

Fulda izvire pri vrhu brdskog područja Ron, koji se nalazi u centralnom delu Nemačke i obuhvata predele pokrajina Bavarije, Tiringije i Hesena.

Reka je duga 220,4 km, a predstavlja jednu od značajnijih pritoka reke Veser.

Reka Fulda ima više od 25 pritoka. Jedna od značajnijih je Eder, koja se uliva u Fuldu već posle prvih 50 km pod njenog izvorišta.

Ubrzo se u vode reke Fulde ulivaju i vode iz reke Gizel, koja se u tok reke Fulde uliva čak 3 puta.

U jednom delu se reka Fulda račva, da bi se ubrzo, nakon svega par km, opet kraci spojili u jednu veliku reku.

Prvi grad do kog se dolazi ukoliko se ide tokom reke Fulde je Ajhencel, jedno od 23 opštinska središta okruga Fulda, u saveznoj državi Hesen.

Dalje se prolazi kroz istoimeni grad, Fuldu, te kroz Bad Hersfeld, u kom se održavaju brojni festivali tokom cele godine.

Prilazeći sledećem gradu, Bebri, reka Fulda dobija i 5 novih pritoka.

Feher – Kereš

Feher – Kereš je reka u Rumuniji, u Transilvaniji. Ona izvire u padinama planine Apuseni i teče kroz Rumuniju narednih 225 km, sve do grada Oradeje, odakle napušta Rumuniju i prelazi granicu sa Mađarskom.

Kroz Mađarsku teče narednih 9,8 km, kada se spaja sa rekom Fekete – Kereš, par kilometara od grada Đule, te formiraju reku Kereš.

Fekete – kereš

Kao i prethodno pomenuta reka, i Fekete – Kereš se prostire i u Rumuniji i u Mađarskoj. Ona takođe izvire u planinama Apuseni, ali ona i reka Feher – Kereš nemaju isti tok, te Fekete – Kereš napušta Rumuniju kod Velikog Varadina.

Reka Fekete – Kereš se naziva i Crna reka, a oba imena u njenom nazivu – i Fekete i Kereš, imaju isto značenje – crno.