Blog

Reka na g – zanimljiva geografija

U ovom tekstu ćete saznati koje su to reke na slovo G koje možete koristiti u zanimljivoj geografiji.

Gang

Reka Gang, jedna od najvećih reka Indijskog poluostrva, nastaje spajanjem 5 manjih reka – Alaknanda, Bagirati, Dauliganga, Mandakini i Pindar, na južnim obroncima Himalaja. U Hinduizmu se smatra svetom rekom.

Ona prolazi kroz 3 države: Indiju, Nepal i Bangladeš, a bila je i deo bivših prestonica, kao što su Alahabad, Bagalpur, Baharmpur, Daka, Kampilja, Kanauž, Kara, Kaši, Kolkata, Munger, Munšidabad, Nabadvip, Patna,  Saptagram i Hažipur.

Reka Gang predstavlja treću najveću reku u svetu po količini vode na ušću, a predstavlja i svojevrstan izvor života za brojne Indijce koji žive na njenim obalama. Ipak, 2007.godine, reka Gang je rangirana kao 5.najzagađenija reka na celom svetu, koja, pored zdravlja ljudi, narušava i egzistenciju više od 140 vrsti riba, 90 amfibijskih vrsta i, već ugroženu, retku vrstu indijskog rečnog delfina.

Reka Gang ima ukupan tok od 2.525 km. Izvire u saveznoj državi Utarančal, a njeno porečje pokriva skoro ¼ cele Indije. Od većih pritoka se izdvajaju Jamuna, koja je i njena najveća pritoka, Gomti, Gagara, Ramgang, Son i Mahananda u Indiji, a, nakon ulaska u Bangladeš, reka Gang se spaja sa Bramaputrom, odakle zajedno teku kao reka Padma.

Na reci Gang se nalazi i nekoliko veoma interesantnih plutajućih mostova. Ono što je za njih karakteristično jeste da nisu izgrađeni na stubovima, već na metalnim burićima. Ovi mostovi su neophodni stanovnicima Indije jer većina njih radi na jednoj strani reke, dok rade sa druge.

U teoriji, ovi mostovi mogu da izdrže težinu od 10 tona, ali se, radi veće bezbednosti, preporučuje da težina ne prelazi 5 tona, naročito nakon nezgode koja se dogodila 2012.godine, kada je, usled preopterećenja, most pukao, a život izgubilo najmanje 18 ljudi.

Gruža

Gruža je jedna od najdužih i vodom najbogatijih reka u Šumadiji, čija dužina iznosi nekih 75 km. Ova reka predstavlja raj za pecaroše, jer je izuzetno čista i bogata klenom, mada izuzetno neprohodna, zbog obraslosti obale.

Ipak, prema rečima brojnih pecaroša, osim kod samog ušća Gruže u Moravu, gde je dubina oko 500 m, reka je relativno plitka i topla tokom cele pecaroške sezone, zbog čega se mnogi odlučuju na pecanje iz same vode.

Kod Knića je, u periodu između 1979. i 1981. godine, na reci Gruži izgrađena brana, čime je napravljeno veštačko akumulaciono jezero – Gružansko jezero, dugo 10 km, a sa širinom koja varira između 0,3 i 2,8 km. Maksimalna dubina jezera iznosi 35 m, a ono po čemu je naročito poznato jeste, opet, ribolov.

U ovom jezeru žive brojne vrste ribe – som, štuka, pastrmka, deverika, šaran, beovica, smuđ, babuška i mnoge druge, zbog čega se svake godine na ovom jezeru održavaju takmičenja u ribolovu.

Osim ribe, na ovom području je uočeno i više od 78 vrsti ptica, od kojih se minimum 25 vrsti ptica gnezdi na ovom području.

U ovo jezero se 03.06.2010. srušio borbeni avion Vojske Srbije, J -22 Orao.

Gradac

U podnožju planine Povlen izvire najčistija reka u Srbiji, reka Gradac. Od planine Povlen, pa sve do Valjeva, gde se uliva u reku Kolubaru, ona teče konjonom dužine 22,7 km, koji je prohodan celim tokom.

Iako kratka, reka Gradac na nekoliko mesta formira i jezera u kojima je dozvoljeno kupanje, a ima i 69 speloloških objekata, odnosno 2 jame i 67 pećina od kojih su Degurićka, Kraljeva i Gradska pećina zaštićene Zakonom o zaštiti prirode Republike Srbije.

Voda reke Gradac je bogata različitim vrstama ribe poput peša, klena, potočne pastrmke, potočne mrene, pijora i pliska, a neretko se u vodama reke Grada mogu sresti i rečni rakovi.

Osim njih, u klisuri reke Gradac žive i brojne druge životinjske vrste, kao što su gmizavci (zelena žaba, žaba gatalinka, barska i šumska kornjača, zelembać, poskok, smuk, belouška i slepić), lovna divljač (zec, srna, lisica, kuna, vidra i divlje svinje), sisari (veverica, miš, puh, jež) i ptice (sova, ćuk, jastreb, kreja, prepelica, čavka, kos i zeba).

Iako važi za najčistiju reku u Srbiji, Gradac ima i nekoliko zagađivača, a najveći od njih je železnička pruga Beograd – Bar, koja prolazi kroz najveći deo klisure.

Golijska Moravica

Golijska Moravica je reka Starog Vlaha i Pomoravlja, koja pripada slivu Crnog mora.

Ona izvire na Goliji i svojim tokom dugim 98 km prolazi kroz Ivanjicu, sve do blizine Požege, gde se uliva u Zapadnu Moravu. Ova reka prolazi i kroz Manastirsku klisuru i pored manastira Sveti Arhanđela, zadužbine cara Dušana Silnog.