Blog

Reka na i – zanimljiva geografija

U ovom tekstu ćete saznati koje su to reke na slovo I koje možete koristiti u zanimljivoj geografiji.

Ind

Reka Ind je najvažnija, a sa dužinom toka od 3.200 km, i najduža reka Pakistana, zbog čega se naziva i Nacionalnom rekom Pakistana.

Ind nastaje u Tibetanskoj visoravni, na neki način spajanjem reka Gar i Senge. Njen tok se dalje kreće kroz Ladak Baltistan, pa se dalje zavija ka jugu, gde prolazi između gradova Pešavar i Ravalpindija.

Ind dalje prolazi kroz duboke kanjone, koji se nalaze između planinskog masiva Nanga Parbat, a, nakon što dalje prođe kroz Hazaru, njen tok je preprečen branom, koja je podignuta u blizini rezervoara Tarbela.

Ide dalje ka Arabijskom moru, natapajući ravnice Sind i Pendžab, nakon čega njen tok usporava i stvaraju se rukavci. Dalje prolazi kroz grad Hajderabad, nakon čega se uliva u Arabijsko more.

Među značajnijim pritokama reke Ind se izdvajaju reke Gilgit, Šigar, Šiok, Atoka i Panjnad.

Na sistem Inda utiču, pored pritoka, i godišnja doba – tokom zime je manji tok vode, dok leti, u periodu javljanja monsuna, reka Ind preplavljuje svoje obale, i okolna brda i planine, sa kojih se spuštaju vode od otopljenog snega i ledenjaka.

Reka Ind je izuzetno značajan resurs vode za stanovništvo Pakistana, najpre zato što je glavni izvor pitke vode u Pakistanu, a zatim i glavni resurs vode Pundžabske provincije, u kojoj se odvija najveći procenat poljoprivredne industrije cene države.

Išim

Reka Išim, sa svojih 2.450 km dužine, prolaze i kroz azijski deo Rusije, ali i kroz Kazahstan. Pripada slivu Severnog ledenog okeana. Ova reka izvire u Kazažkoj visiji, prolazi kroz više većih gradova, kao što su Astana, Petropavlovsk, Išim, a uliva se u reku Irtiš, u blizini grada Ust – Išima.

Reka Išim je plovna samo u svom donjem toku, a, od većih i značajnijih pritoka se izdvajaju Akan – Burluk, Iman – Burluk, Koluton i Terisakan. Inače, u periodu od novembra do aprila, reka je skoro pa u potpunosti zaleđena.

Iravadi

Sa 2.170 km dugim tokom, reka Iravadi nosi titulu najduže reke u Mjanmaru, kog preseca i deli na istočni i zapadni deo. Naziv je najverovatnije izvučen iz reči airavati, što u prevodu znači slonova reka

. Pre pojave železnice i automobila, ova reka se zvala Put u Mandalej.

Inače, iako sada predstavlja najvažniju trgovinsku trasu, reka je plovna samo do grada Mičina, dok je inače puna peščanih sprudovima i adama.

U gornjem toku reke Iravadi ona prolazi kroz razne džungle i duboke klisure, a njene vode su ekološki bogate i predstavljaju stanište posebnih vrsta delfina, takozvanih Iravadi delfina, lat. Orcaella brevirostris.

Ibar

Za razliku od prethodno pominjanih reka, reka Ibar nije naročito duga. Štaviše, od svog izvorišta na planini Hajla, koja je u u sastavu Prokletija, pa do ulivanja u Zapadnu Moravu, kod Kraljeva, reka Ibar ima tok od svega 272 km.

Ona pripada Crnomorskom slivu, a od bitnijih pritoka se izdvajaju Sitnica, Studenica, Raška, Ribnica i Jošanica. Reka Ibar nije plovna, ali zato na njoj postoji 10 hidroelektrana, koje su važan izvor električne energije za naselja kroz koja prolazi: Rožaje, Ribariće, Zubin Potok, Kosovska Mitrovica, Zvečan, Leposavić, Lešak, Raška, Baljevac, Ušće, Bogutovac, Mataruška banja i Kraljevo.

Uz reku Ibar se nalaze i brojni važni rudnici, kao što su rudnici Ušće i Jarando, iz kog se iskopava kameni ugaj, rudnik Bela Stena, koji je izvorište magnezita, i rudnici Kopaonika odakle se crpe rude olova, srebra i cinka.

Uz ovu reku su se izgradili brojni srednjovekovni gradovi i utvrđenja, a od 1979.godine su pod zaštitom UNESCO-a su Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla, koja je i najstariji spomenik crkvene arhitekture na teritoriji Srbije, zatim manastir Đurđevi stupovi i Sopoćani, a ovde se nalaze i manastiri Gradac, Studenica, Žica i Končulić.

Interesantna ljubavna priča vezana za reku Ibar je priča o nastanku Doline jorgovana. Naime, ovaj put ukrašen različitim vrstama jorgovana je započeo tradiciju kada je Jelena Anžujska, izabranica tadašnjeg kralja Srbije, Uroša Nemanjića, trebalo da dođe na dvor.

Tada je on naložio da se od doline Ibra kod Kraljeva, pa sve do Raške, put ukrasi drvećem jorgovana, kako bi dali živost stenovitim putevima.