Blog

Reka na k – zanimljiva geografija

U ovom tekstu ćete saznati koje su to reke na slovo KO koje možete koristiti u zanimljivoj geografiji.

Najpoznatije reke na slovo “K” su: Kolubara, Krka, Kongo, Kolorado, Kupa, Kotra, Krupa, itd.

U tekstu koji sledi možete saznati nekoliko zanimljivosti o ovim geografskim pojmovima.

Kolubara reka teče dužinom od 123 km. Nju čine reke Jablanica i Obnica koje se sastaju kod Valjeva, a Kolubara se uliva u Savu, nedaleko od Obrenovca. Njene glavne pritoke su reke Ljig i Gradac. Kolubarski sliv obuhvata površinu od 3600 km2. Na obalama Kolubare može se naći ruda lignit.

Nedaleko od Valjeva, Kolubara pravi široku Valjevsku kotlinu i na tom mestu reka naglo skreće iz svog dotadašnjeg pravca (jug-sever) i zauzima pravac zapad-istok.

Korito reke Kolubare je vrlo vijugavo i veoma široko. Pre nego što je tok Kolubare regulisan, reka je stalno plavila zbog toga što su sve njene pritoke prave bujice.

Na mestu gde se reka Gradac uliva u Kolubaru, nalazi se poznati manastir Ćelije.

Krka reka se nalazi u Dalmaciji. Nekadašnji latinski naziv za ovu reku glasio je Titius. Krka ima dužinu od 72.5 km, računajući ovde i deo koji je potopljen na ušću. Izvor Krke se nalazi blizu Knina.

Izvor je, zapravo, kraško vrelo koje je smešteno na visini od 242 m, malo niže od Topoljskog buka koji je visok 22 m. Topoljski buk čini reka Krčić koja je pritoka Krke.

Posle izvora, reka Krka ide Kninskim poljem i tu se sastaje sa rekom Kosovčicom, a potom i sa Butižnicom i Orašnicom. Kako prođe Kninsko polje, Krka dalje ide kroz svoj lepi kanjon koji je usekla kroz Kistanjsku površ. Dubina kanjona iznosi oko 150 m.

Najlepši prirodni darovi koje je ova reka iznedrila su njenih sedam vodopada koje pravi prelazeći preko bigrenih prepreka. Bigrene prepreke su se stvorile zahvaljujući taloženju kalcijum-karbonata. Imena ovih sedam vodopada su Brljan, Rošnjak, Bilušić, Manojlovac, Miljacka, Skradinski buk i Roški slap.

Kad prođe Roški slap, reka Krka ulazi, odnosno tvori Visovačko jezero.

Na kraju, u Šibenskom zalivu, Krka se uliva u Jadransko more.

Čitav tok reke Krke od izvora pa sve do Skradina, vodi se kao Nacionalni park.

Skradinski buk je najduži slap na Krki i smatra se jednom od najpoznatijih prirodnih lepota Hrvatske. Slap čine sedrene barijere, ostrvca i jezerca. Na ovoj prirodnoj površini su napravljene staze i mostići, pa se prirodna lepota može razgledati tokom čitave godine.

Tri i po kilometara od Kistanja, na samoj obali reke Krke, nalazi se manastir Krka – duhovno sedište pravoslavnih hrišćana. Ovaj manastir se prvi put spominje u spisima iz 1402. godine.

U okviru manastira se nalazi lepa crkva izgrađena u vizantijskom stilu, kao i katakombe iz rimskog perioda u koje se može ući.

Kongo reka ili reka Zair je jedna od najvećih reka u Africi i u čitavom svetu. Duga je 4700 km i druga je po veličini na afričkom kontinentu, odmah posle Nila. Ukupna površina sliva ove reke iznosi 3.800.000 km2.

Reku Kongo čine reke Lualaba i Luapula. Reku nazivaju Zair kada se krene nizvodno od Stenlijevih vodopada, dok je u Republici Kongo zovu istim imenom. Ipak, u Angoli, ona ima treće ime – Angoli Rio Zaire.

Reka Kongo se uliva u Atlantski okean, a protiče kroz ukupno 10 država.

U zavisnosti od doba godine, kao i od lokacije, reka ima širinu od 0.8 do 16 km.

Najvećim svojim delom reka teče kroz Demokratsku Republiku Kongo, Kongo i Srednju Afričku Republiku.

Interesantno je da reka Kongo blizu ekvatora, nedaleko od grada Kisangani, skreće obrnuto od kazaljki na satu.

Kako zahvata kišni pojas Afrike, Kongo, odmah posle Amazona, sa sobom nosi najviše vode od svih drugih reka na planeti. Protok na ušću u okean iznosi 34 000 m3 u sekundi.

Henri Molton Stenli je bio prvi istraživač koji je potpuno sam uspeo da istraži čitavu reku prešavši u toku pet godina 2600 km obale. To se dogodilo između 1879. i 1884. godine.

Kolorado reka je dugačka 2330 km.

Ona prolazi kroz više saveznih američkih država (Kolorado, Nevada, Arizona, Juta, Kalifornija) kao i kroz meksičke države (Donja Kalifornija i Sonora).

Izvor ove velike reke nalazi se na zapadnoj strani Stenovitih planina u Severnoj Americi, a ušće u Kalifornijskom zalivu.

Veoma često se događa da reka presuši u Meksiku, u svom donjem toku, zbog toga što se velika količina vode koristi za navodnjavanje. Ponekad Kolorado i ne uspe da stigne do mora kalifornijskog zaliva.