Blog

Reka na š – zanimljiva geografija

U ovom tekstu ćete saznati koje su to reke na slovo Š koje možete koristiti u zanimljivoj geografiji.

Šelda

Šelda je 430 km duga reka, koja izvire u Francuskoj, pa teče kroz Belgiju, sve dok se u Holandiji ne ulije u Severno more.

Ova reka je dobila naziv od izvedenice stare engleske reči sceald, što znači plitko. Značaj ove reke su prepoznali još stari Rimljani, koji su je koristili za vodeni transport robe do Velike Britanije.

Šat el Arab

Šat el Arab je azijska reka koja nastaje spajanjem reka Tigar i Eufrat. Protiče i kroz Iran i Irak i uliva se u Persijski zaliv. Njena dužina iznosi oko 200 km, a prosečan protok vode je oko 1,750 m3/s.

Ova reka izvire u malom selu Al – Kurnah, u južnom delu Iraka. Njena širina varira tokom celog toka, a iznosi između 232 m, pa sve do 800 m.

Jedna od najznačajnijih pritoka reke Šat el Arab, koja najviše i doprinosi količini vode koja se uliva u Šat el Arab je Iranska reka Karun.

Dolina reke Šat el Arab je dugo vremena bila značajna zbog velikog broja Datula. Inače, datule su posebne vrste palmi, koja se uzgaja isključivo zbog svojih jestivih plodova – urmi. Tokom 70 – ih godina prošlog veka u ovom delu je bilo između 17 i 18 miliona sadnica datula, što je činilo oko 1/5 ukupnog broja stabala datule u celom svetu. Ipak, tokom 2002. godine, kada su Iran i Irak pogodile različite nepogode, prvenstveno ratovi, a zatim i različite hemikalije koje su korišćenje tokom borbe, ali i nege drveća, uništeno je skoro 14 miliona stabala datula, od kojih je 5 miliona stabala raslo u Iranu, a 9 miliona u Iraku.

Danas je ostalo svega 3 do 4 miliona stabala datule u dolini reke Šat el Arab, mada su i ona u veoma lošem stanju i samo je pitanje vremena kada će, ukoliko situacija ostane ista, čak i ova stabla nestati.

Pripadnost reke Šat el Arab je jedan od značajnijih razloga Iransko – Iračkog rata, koji je vođen u periodu između 1980. i 1988. godine. Tokom vladavine Sadama Huseina, koji je bio na čelu države Irak od 1979. do 2003. godine, vlasti Iraka su donele odluku da preuzmu celokupan tok i dolinu reke Šat el Arab, što je na kraju dovelo i do pokušaja Ujedinjenih Nacija da reše ovaj konflikt.

Štira

Štira je reka u Srbiji koja pripada slivu Crnog mora. Reka Štira je duga svega 15,5 km, a nastaje spajanjem više krakova – jedan dolazi sa Lisina, drugi sa Belega, a treći sa padina Glavice.  Iako kratka, ona prima ukupno 23 pritoka – 17 sa leve i 6 rečica sa desne strane, od kojih je najduža Suva Reka.

Tokom svog toka, reka Štira prolazi i kroz Loznicu i Lozničko polje, gde je njeno korito odavno regulisano, a dolina reke Štire je predisponirana rasednom linijom. Dolina reke se sastoji od 3 proširenja i 3 kraće klisure.

Tokom velikih poplava, koje su zadesile Srbiju 2014. godine, reka Štira se izlila u Loznici. Srećom po stanovništvo, sama reka nije imala dovoljne količine vode da uništi grad.

Na kraju svog toga, reka Štira se uliva u reku Drinu, gde njen prosečni proticaj iznosi svega 0,5 m3/s.

Šujica

Ova rečica od 48,5 km teče kroz Bosnu i Hercegovinu, kroz bosanski deo, od Kupreškog polja do Duvanskog polja, gde ulazi u Veliki Ponor, koji uglavnom uspeva da proguta svu vodu. Dalje se vode reke Šujice javljaju u veštačkom jezeru Buško blato, koje se nalazi na Livanjskom polju, u njegovom jugoistočnom delu.

Reka Šujica celim svojim tokom teče kroz usko klisursko korito, a njena najznačajnija pritoka je reka Jaruga.

Špreja

Špreja je reka u Nemačkoj, koja izvire ispod Lužičkih brda (nem. Lausitzer Bergland), kod granice sa Češkom. Svojim tokom dugim 400 metara prolazi kroz Saksoniju, saveznu državu Nemačke, Brandenburg, saveznu pokrajinu Nemačke, pa donjim tokom kroz glavni grad, Berlin, nakon čega se uliva u reku Hafel.

Šingu

Reka Šingu, sa svojih 1980 km dužine, predstavlja jednu od najvećih pritoka reke Amazon, u koju se uliva pri samom završetku njenog toka.

Reka Šingu nastaje spajanjem reka Kuluene i Ronuro na severu Matu Grosa. Njen izvor je u ppravoj divljini, bez ikakvih okolnih puteva, ali prepunoj močvara i jezere. Ona se uliva u reku Amazon kod grada Porto de Moz, gde formira jedno veliko jezero, a njen vodostaj u ovom delu najviše i varira.

Što se samog toka tiče, za njega su karakteristični brojni brzaci i vodopadi, a količina vode varira u zavisnosti od doba godine. Na primer, u martu je količina vode u reci Šingu oko 20.956 m3/s, dok se u septembru ovaj broj značajno smanjuje na 1.285 m3/s.

Pored reke Šingu je u jednom delu oformljen i nacionalni park Šingu, koji se nalazi na površini od 26.420 km2.

Šumanka

Šumanska reka, Šumanka, je veoma kratka reka, dužine svega 24 km, koja teče u jugoistočnoj Srbiji.

Nastaje spajanjem Lipovačke i Klajićke reke kod planine Goljak, koju svojim tokom i preseca, formirajući kanjon, a onda se, kod mesta Lebane uliva u Jablanicu.