Evropa

Slano jezero u Crnoj Gori

Gde se nalazi Slano jezero?

U neposrednoj blizini Nikšića, pripadajući i njegovoj opštini, smešteno je Slano jezero. Locirano na zapadnom delu Nikšićkog polja, ovo veštačko jezero je je nastalo zbog potreba hidroelektrane Perućica, a takođe, pored ovog, za iste potrebe formirana su i druga sva jezera: Vrtac i Krupac.

Ova tri veštačka jezera su među sobom povezana kanalima.

Nastalo je 1950. godine, a 1968. godine je pretvoreno u akumulaciono jezero. Površina koju zauzima Slano jezero iznosi 8.9 kvadratnih kilometara, a brana koja se nalazi na njemu je dužine 1663 metra. Planine koje okružuju jezero spadaju u srednje visoke, a odlikuje ga svojevrsna kraška hidrografija koja je ovde veoma zamršena. Vodotok reke Opačice je nekada postojao na prostoru ovog jezera.

Ova reka je nastala od mnogobrojnih vrela, među kojima su neka stalna, a neka povremena i najveća od njih su bila Klačinska, Kusidska, Slanska pećina, Manito oko i Slansko oko.

U samom centru jezera postoji i jedno ostrvo, koje je krečnjačkog porekla i naziva se ostrvo Viža. Za vreme poplava, natrijum – hlorid koji se nalazi u vodi Slanske pećine, činio je tlo ovog područja slanim, te je zbog toga, ovo jezero i ovaj deo Nikšićkog polja, dobio takvo ime.

Slano jezero odlikuje velika razuđenost njegovih obala, gde se javljaju brojna ostrva i poluostrva, dok je voda u jezeru izuzetno bistra i čista. Divlja lepota i netaknuta priroda koja okružuje Slano jezero, svakako će očarati svakog posetioca. Bogatstvo flore i faune veoma pogoduje ljubiteljima lova i ribolova.

Nikšićko polje

Prema geomorfološkoj strukturi, Nikšićko polje spada u kraška polja i najveće je u Crnoj Gori. Ime je dobilo po najvećem i glavnom naselju koje se nalazi na njegovoj teritoriji, a to je grad Nikšić. Smešteno je u zapadnom delu Crne Gore i spada pod teritoriju opštine Nikšić. Leži na nadmorskoj visini od oko 640 metara, dok je površina koju zauzima 66.5 kvadratnih kilometara. Pravac pružanja mu je severozapad – jugoistok, sa dužinom od 18 kilometara, dok je širina ovog polja 14 kilometara.

Za razliku od planinskog okruženja, Nikšićko polje je, kao što važi za sva polja kraškog tipa, veoma plodno. Kako je ovo područje karakteristično po velikoj količini padavina u toku godine, bilo je podložno velikim poplavama, ali je ovaj problem rešen sa izgrađivanjem nekoliko hidrocentrala na reci Zeti, koja svojim tokom seče Nikšićko polje i završava se ponirući u južnom delu polja. Nekada su dnom ovog polja svoj tok imale i ponornice Gračanica i Gornja Zeta.

Okolina jezera

Jedna od zanimljivih priča, koja se prepričava na ovim prostorima, vezana je za ime Slanog jezera. Naime, kako kažu stara predanja i priče, na prostoru koje danas ispunjava Slano jezero, nekada su se nalazili putevi kojima su išli karavani. Trgovci, koji su putovali ovim putevima, nosili su so iz morskih krajeva. Tokom njihovog putovanja preko ovog polja i prilikom odmaranja, so se ovuda prosipala. Priča kaže da je soli bilo posvuda, te su upravo zbog toga, ovdašnji meštani ovo polje nazvali Slanim poljem, a takođe i jezero koje je nastalo kasnije.

U današnje vreme, u okolini jezera postoji dosta interesantnih stvari koje svakako treba obići ukoliko se nađete u ovim krajevima. Jezero Krupac se svakako ubraja u njih. Ovo veštačko jezero, nikšićani nazivaju svojim „morem“.

Brana koja je ovde podignuta, dužine je 1.480 metara, a površina koju zuzima jezero iznosi 5,7 kvadratnih kilometara.

Čista i bistra voda u ovom jezeru u toku leta dostiže temperaturu od čak 28 stepeni, što jezero Krupac čini izuzetnim za kupanje, a i za sportove na vodi. Deo obale ovog jezera je sređen i na tom delu se nalazi gradska plaža na kojoj se leti okuplja veliki broj posetilaca i kupača. Na obali jezera se nalazi i hotel „Plaža“, kao i plažni bar koji svojim gostima omogućava potpuno uživanje u čarima Krupca. Jezero Krupac ili Krupačko jezero karakteriše bogat riblji fond, te je zbog toga veoma primamljivo za ribolovce. „Lake fest“ je vrlo zanimljiva manifestacija koja se tradicionalno, svake godine održava na ovom jezeru i na koju dodje više od 10.000 posetilaca i ljubitelja rok muzike, kao i veliki broj izvođača. Ovaj događaj se održava u julu svake godine.

U blizini Slanog jezera se nalazi i čuveni rimski most, koji potiče iz III veka i koji je izgrađen kako bi povezao, tada rimske, gradove: Nikšić, Skadar, Risan, Naron i Cavtat. Ova građevina je visoka 9 metara, dok je njena dužina 37 metara. Glavna odlika ovog mosta je njegova proporcionalnost. Materijal koji se koristio za njegovu izgradnju je kamen i to obrađeni krečnjak, a na samom mostu se nalazi 5 lukova. Tokom istorije, most je u nekoliko navrata oštećivan, ali iako je veoma star, on odoleva vremenu i stoji i dan danas zbog čega predstavlja materijalni dokaz o postojanju i delovanju rimske civilizacije na ovoj teritoriji.

Na ovom području se nalazi i jedan arheološki lokalitet. U pitanju je Crvena stijena. Ovo arheološko nalazište potiče iz paleolitskog doba i smešteno je u blizini sela Petrovići, koje takođe pripada opštini Nikšić. Nalazište je u stvari pećina koja je otkrivena 1954. godine i jedno je od značajnijih nalazišta na Balkanskom poluostrvu. U njoj su pronađeni ostaci materijalne kulture koji su izuzetno očuvani i samim tim oni pružaju veoma dobar prikaz o tome kako se razvijala paleolitska kultura.

Od materijala koji su ovde pronađeni treba istaći diskove, strugače, rezače i šiljke, koji su uglavnom izrađeni od kamena, a takođe i od roga i kostiju. Ljudi koji su nastanjivali ovu pećinu bavili su se ribolovom i lovom i krećući se u hordama, vodili su polunomadski način života. Najdublji slojevi ove pećine pokazali su da je u njoj živeo pećinski medved, o čemu svedoče ostaci ove vrste, koji su ovde pronađeni.

Kako su pokazala istraživanja, ovaj lokalitet su ljudi naseljavali još u doba paleolita, a takođe i za vreme neolita, metalnog doba i mezolita. Za neke od kamenih artefakta koji su ovde pronađeni procenjeno je da datiraju iz perioda od pre 180 hiljada godina, a dokazi da je ovde nekada živeo pračovek potiču iz perioda od pre 100 hiljada godina.

Pored navedenog, u samom Nikšiću takođe postoji nekoliko stvari koje treba videti, a to su: Dvorac kralja Nikole, Saborna crkva (posvećena Svetom Vasiliju Ostroškom), Crkva Svetog Petra i Pavla (koja predstavlja najstariju crkvu grada), Carev most i mnoge druge znamenitosti.