Blog

Reka na h – zanimljiva geografija

U ovom tekstu ćete saznati koje su to reke na slovo H koje možete koristiti u zanimljivoj geografiji.

Poznate reke na slovo “h” su reke Hadson, Hron, Hamza, Hoang Ho, Hornad, itd.

Hron reka ili na mađarskom Garam, a na nemačkom Gran je reka koja izvire u Slovačkoj. To je reka koja je pritoka Dunava. Njena dužina iznosi 298 km, a ukupna površina sliva reke Hron je 5453 km2.

Izvorište reke Hron se nalazi na visini od skoro 1000 m, na Niskim Tatrama (planine) u centralnoj Slovačkoj. Protiče isključivo unutar granica Slovačke i ne zalazi ni u jednu susednu zemlju. Sa leve strane, kod grada Šturova, uliva se u veliki Dunav.

Veliki gradovi u Slovačkoj kroz koje protiče ova reka su Banska Bistrica, Žjar na reci Hron, Zvoljen i Brezno.

Ime ove reke je prvi put spomenuto još 170. godine kada je rimski car Marko Aurelije napisao svoje Meditacije na reci Hron.

Prvo zabeleženo srednjovekovno ime ove reke bilo je u 11. veku (1075. godine) i glasilo je Gron.

Od 17. veka, pa sve do tridesetih godina 20. veka, reka je služila za prevoz drvne građe.

Hamza reka je jedno čudesno otkriće u Brazilu iz prošlog veka. Ispod najveće reke na svetu, reke Amazon, četiri kilometara duboko, pronađena je podzemna reka koja ide skoro celom dužinom Amazona. Do ovog otkrića je došlo tako što su naučnici ispitivali kakve su temperaturne promene u bušotinama nafte.

Tokom tih ispitivanja, shvatili su da ispod Amazona postoji najveća podzemna reka na našoj planeti. Na to su ukazale velike varijacije u temperaturi.

Smatra se da ovaj podzemni nepoznati vodeni tok ide dužinom od 6.000 km, od zapada ka istoku i uliva se u Atlantski okean.

Reka Hamza je dobila ime po naučniku Valiji Hamzi koji je vođa tima iz Nacionalne opservatorije Brazila.

Kada su ovo otkriće predstavili na sastanku geografskog društva u Rio de Ženeiru, otkrili su da je slatka voda Hamze koja se uliva u okean doprinela razvoju vrlo unikatnog ekosistema u rečnom ušću i da je ova voda odgovorna za relativno nizak salinitet koji je primetan u vodama blizu ušća reke Amazon.

Hoang Ho (Huang He, Huanghu) reka ili Žuta reka se smatra drugom rekom po svojoj dužini u Kini. Ova reka je ujedno i šesta reka po svojoj dužini u čitavom svetu.

Pored reke Jang Ce koja se takođe nalazi u Kini, ova reka se smatra jednom od najvažnijih. Najinteresantnije je da se ova čudesna reka smatra kolevkom kineske civilizacije.

Dužina ove reke iznosi 5464 km. Njen izvor se nalazi u zapadnoj Kini, u provinciji Ćinghaj, na planinama Bajan Har. Dok ne dođe do Bohajskog mora u koje se uliva, reka prođe kroz 9 provincija.

Smatra se da reka nosi naziv “Žuta reka” zbog boje vode koja potiče od velike količine lesa.

Hoang Ho često plavi okolinu, pa je ponekad nazivaju “kineskom tugom”. Najveća zabeležena poplava dogodila se u 14. veku u vreme vladavine dinastije Juan. Tada je sedam miliona ljudi izgubilo život. Poslednja ogromna poplava se dogodila 1931. godine, kada je poginulo između jednog i četiri miliona ljudi.

Smatra se da je najveći uzrok polave les sitnog zrna koji se spušta niz reku. Ovaj les se taloži po dnu rečnog kanala i vremenom uspeju da se formiraju brane prirodnog porekla.

Hornad reka se nalazi između Mađarske i Slovačke. Kao i reci Hron i njoj je izvorište u planinama Niske Tatre, tačnije u mestu Vikartovce, u Slovačkoj.

Reka Tisa, ima pritoku Šajo, a Hornad je pritoka reke Šajo.

U mestu Trstjenje Hornad izlazi iz Slovačke i ulazi u Mađarsku. Ukupna dužina reke Hornad je 286 km, a ukupna površina rečnog basena iznosi 5436 km2.

Hadson reka se nalazi u državi Njojork u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ova reka skoro celom svojom dužinom teče unutar granica ove države, osim u svom krajnjem delu gde čini granicu između države Njujork i Nju Džerzi dužinom od 34 km.

Izvorište reke Hadson se nalazi u nekoliko malih postglacijalnih jezera u planinama Adirondak, blizu planine Marsi. Ova planina ima visinu od 1629 m i smatra se najvišim vrhom države Njujork.

Dužina reke Hadson iznosi 507 km i uglavnom teče istočnim delom države.

Reka je dobila ime po Henriju Hadsonu koji je bio engleski istraživač i moreplovac.

Najveći gradovi kroz koje reka protiče su Njujork, Olbani i Džerzi.

Reka Hadson se uliva u Atlantski okean u njujorškoj luci.