Blog

Reka na j – zanimljiva geografija

U ovom tekstu ćete saznati koje su to reke na slovo J koje možete koristiti u zanimljivoj geografiji.

Poznate reke na slovo “J” su: Jordan, Jadar, Jablanica, Jerma, Jelaška, Jangcengjang (Jangce), Jalu, itd. Reći ćemo ponešto zanimljivo o nekima od njih.

Jordan reka ili na hebrejskom Nehar Ha-Jarden protiče kroz nekoliko zemalja: Jordan, Palestinu i Izrael. Prolazeći kroz Svetu Zemlju i sama reka Jordan je Sveta Reka iz više razloga.

Ukupna dužina reke Jordan iznosi 251 km. Reka se uliva u Mrtvo more, a nastaje spajanjem reke Hasbani i Banias. Reka Hasbani izvire u Libanu, a Banias izvire u Siriji. Ove dve reke se spajaju nedaleko od planine Hermon.

Reka Jordan je možda i najvažnija reka na Bliskom istoku.

Još jedan važan hidronim – Galilejsko jezero, smatra se delom sistema jordanske reke. Jedna od najvažnijih nizvodnih pritoka reke Jordan je Jarmuk – sirijska reka.

Od svog nastanka, pa sve do močvare Hula, Jordan teče dužinom od 75 km. Ovo jezero se nalazi ispod nivoa mora.

Kada izbije iz ovog jezera, Jordan ide dalje i nakon 25 km ulazi u Galilejsko jezero. Od Galilejskog jezera do Mrtvog mora ima svega 250 km.

Skoro čitava okolina reke Jordan, odnosno njena dolina, može se smatrati pustinjom. Ipak, zbog prisustva reke, dolina je obrasla bujnom vegetacijom.

Jordan je biblijska reka i spominje se kako u Starom, tako i u Novom zavetu. U Starom zavetu je spomenuta nekih 175 puta, dok je u Novom zavetu nalazimo na 15 mesta. Zbog čega je reka Jordan važna?

Po biblijskom predanju, smatra se da je na onom mestu gde reka Jordan izlazi iz Galilejskog jezera Sveti Jovan Krstitelj krstio samog Spasitelja Isusa Hrista. I dan danas se na ovom mestu krste mnogi ljudi (turisti, hodočasnici).

Reka Jordan je čest simbol u narodnoj, gospel i duhovnoj muzici, kao i u poetskim i književnim ostvarenjima. Zbog toga što su, prema jevrejskoj tradiciji, Izrailćani prešli težak i opasan put bežeći od ropstva u Egiptu ka slobodi u obećanoj zemlji, Jordan se može nazivati njihovom pravom slobodom.

Prelazak preko Jordana je bio poslednji korak na tom putu.

Jadar reka je pritoka velike reke Drine. Ova reka je duga 79 km i centralna je linija koja čini oblast Jadar u Mačvi.

Reka Jadar pripada opštini Loznica koja se nalazi u zapadnom delu Srbije. Smatra se najznačajnijom rekom u ovom kraju, odmah nakon Drine. Ispod Debelog Creva izvire Mali Jadar koji se smatra najznačajnijim činiocem, odnosno izvorišnim krakom reke. Mali Jadar izvire na visini od 470 m i to u opštini Osečina.

Reka Jadar prolazi kroz grad Loznicu dužinom od 35 km.

Najveći vodostaji na reci Jadar se beleže u mesecu februaru, kao i u maju, dok su najniži vodostaji u avgustu i oktobru mesecu.

U Republici Srpskoj postoji još jedna reka koja nosi isto ime. Ova reka je desna pritoka reke Drinjače i izvire na visini od 1100 m ispod krka. Dužina ove reke iznosi 64.7 km.

Jablanica reka izvire na Goljak planini gde se spajaju Golemobanjska i Tularska reka, a uvire u Južnu Moravu kod Pečenjevaca. Najveća naselja na Jablanici su Leskovac, Lebane i Medveđa. Dužina Jablanice iznosi 84.5 km.

Od Lebana do Leskovačke kotline, Jablanica prolazi kroz doline klisurastog tipa i ima mnoge brzake. U samoj Leskovačkoj kotlini, reka meandrira i teče u plitkoj i širokoj dolini. Ukupna površina sliva ove reke je 896 km2.

Jedna od najvećih poplava koju je ova reka napravila dogodila se 1976. godine zbog toga što Jablanica sa sobom nosi dosta materijala čiji je uzrok nastanka njena bujičava priroda.

Interesantno je da ova reka skoro potpuno presuši zimi i leti, pa se smatra najvećom “sušicom rekom” u našoj zemlji.

U Srbiji postoji još jedna reka koja nosi isto ime. Ova Jablanica je pritoka reke Kolubare i izvire na padinama planine Jablanik. Blizu Valjeva, Jablanica se stapa sa rekom Obnicom, pa zajedno tvore Kolubaru. Zapadna Jablanica je kraća od južne i njena dužina iznosi svega 21.5 km.

Jangcengjang ili samo Jangce poznata je i pod imenom Velika ili dugačka reka. Ova reka teče dužinom od 6380 km u srednjem delu Kine.

Ova reka je najveća azijska reka, a smatra se trećom najdužom i najvećom rekom na svetu, odmah posle Nila i Amazona.

Ukupna površina sliva ove reke iznosi impresivnih 1.775.000 km2. To je jedna petina teritorije Kine.

Izvor ove reke se nalazi na severoistočnoj strani Tibeta, na planini Tagla, a utiče u Istočno Kinesko more, blizu Šangaja.